Chào bạn! Hãy ghé thăm Website www.DeThiThu.Net mỗi ngày bạn nhé.Chúng mình cập nhật đề thi thử Đại Học - THPT Quốc Gia liên tục đó!

Đề thi giải chi tiết môn tiếng Anh 2018 THPT Chuyên Hà Giang

Đề thi thử THPT Quốc Gia giải chi tiết môn tiếng Anh năm 2018 của trường Chuyên Hà Giang lần 1

Question 6: Kenny asked for permission to smoke, but his colleague couldn’t put up with the smoke.
– Kenny: “Do you mind if I smoke in here?”

A. I’d rather you didn’t
B. No, thank you
C. No, I couldn’t
D. Yes, you can.

Question 7: Hana and Jenifer are talking about a book they have just read.
– Hana: “The book is really interesting and educational.”
-Jenifer: “_________.”

A. That’s nice of you to say so.      B. I’d love it.
C. Don’t mention it D. I couldn’t agree more.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Question 8: We found the bad weather very inconvenient. We chose to find a place for the night.
A. The bad weather prevented us from driving any further.
B. Bad weather was approaching, so we started to look for a place to stay.
C. Seeing that the bad weather had set in, we decided to find somewhere to spend the night.
D. Because the climate was so severe, we were worried about what we’d do at night.

Question 9: She tried very hard to pass the driving test. She could hardly pass it
A. Although she didn’t try hard to pass the driving test, she could pass it.
B. She tried very hard, so she passed the driving test satisfactorily.
C. No matter how hard she tried, she could hardly pass the driving test.
D. Despite being able to pass the driving test, she didn’t pass it.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Question 46: Had the advertisement for our product been better, more people would have bought it.
A. Not many people bought our product because it was so bad.
B. Our product was of better quality so that more people would buy it.
C. Fewer people bought our product due to its bad quality.
D. Since the advertisement for our product was so bad, fewer people bought it.

Question 47: “How beautiful you are today!” he said.
A. He complimented her on being beautiful today.
B. He said to me that she was beautiful that day.
C. He complimented her on being beautiful that day.
D. He complemented her on being beautiful that day.
Question 48: The sooner we solve this problem, the better it will be for all concernd.
A. If all concerned are better, we can solve this problem soon.
B. If we could solve this problem soon, it would be better for all concerned.
C. If we can solve this problem soon, it will be better for all concerned.
D. It would be better for all concerned if we can solve this problem soon.
Đề thi giải chi tiết môn tiếng Anh 2018 THPT Chuyên Hà Giang
De thi giai chi tiet mon tieng Anh 2018 THPT Chuyen Ha Giang trang 12
De thi giai chi tiet mon tieng Anh 2018 THPT Chuyen Ha Giang trang 13
De thi giai chi tiet mon tieng Anh 2018 THPT Chuyen Ha Giang trang 14
De thi giai chi tiet mon tieng Anh 2018 THPT Chuyen Ha Giang trang 15
De thi giai chi tiet mon tieng Anh 2018 THPT Chuyen Ha Giang trang 16
De thi giai chi tiet mon tieng Anh 2018 THPT Chuyen Ha Giang trang 17

Đáp án lời giải chi tiết dễ hiểu của trường Chuyên Hà Giang

De thi giai chi tiet mon tieng Anh 2018 THPT Chuyen Ha Giang trang 18
De thi giai chi tiet mon tieng Anh 2018 THPT Chuyen Ha Giang trang 19
Đáp án giải chi tiết môn Anh Chuyên Hà Giang năm 2018 lần 1
( Đề thi thử và đáp án chi tiết gồm 23 trang. Do đó dethithu.net không thể đăng tải hình ảnh lên hết được mà chỉ giới thiệu xem trực tuyến 10 trang đầu tiên. Các bạn vui lòng tải file PDF đầy đủ ở link cuối bài viết để có thể xem Offline trên các thiết bị hoặc in ra)

Mời bạn đánh giá bài viết này!

LINK TẢI VỀ MÁY
Download

Thông tin tác giả

Hữu Hùng Hiền Hòa

Chào bạn.Mình là Hùng, là người trực tiếp quản lý Blog chia sẻ đề thi này.Mình rất vui khi bạn đã ghé thăm dethithu.net. Mọi yêu cầu, thắc mắc, cần hỗ trợ giải đáp các câu hỏi, bài tập liên quan đến đề thi, các bài viết ở dethithu.net. Bạn vui lòng gửi 1 bình luận ở bài viết để được hỗ trợ chi tiết, cụ thể

GỬI BÌNH LUẬN