Đề và đáp án TOÁN – ANH – VĂN – LÝ – HÓA thi thử THPT Quốc Gia Chuyên ĐH Vinh lần 4 năm 2015

Đề và đáp án TOÁN – ANH – VĂN – LÝ – HÓA thi thử THPT Quốc Gia chuyên Đại học Vinh lần 4 năm 2015.

Thi thử chuyên Đại học Vinh lần 4 ( lần cuối) năm 2015: Đề và đáp án các môn Toán, Lý, Hóa, Tiếng Anh, Ngữ Văn. Đây là đợt thi thử cuối cùng trong năm 2015, nhà trường chỉ tổ chức được 5/8 môn.

Vui lòng chọn đề thi bạn muốn để dẫn tới LINK DOWNLOAD

1. Môn Toán

Đề thi thử và đáp án TOÁN chuyên ĐH Vinh lần 4 năm 2015

2. Môn ANH

Đề thi thử môn ANH chuyên Đại Học Vinh lần 4 năm 2015 và đáp án

3. Môn Văn

Đề thi thử môn VĂN chuyên Đại Học Vinh lần 4 năm 2015

4. Môn Lý

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lý chuyên ĐH Vinh lần 4 năm 2015

5. Môn Hóa

Đề thi thử và đáp án môn HÓA chuyên Đại học Vinh lần 4 năm 2015

Đề và đáp án  thi thử THPT Quốc Gia Chuyên ĐH Vinh lần 4 năm 2015

Đề và đáp án thi thử THPT Quốc Gia Chuyên ĐH Vinh lần 4 năm 2015

Để xem đề thi thử của trường THPT Chuyên ĐH Vinh lần 1,lần 2,lần 3.Các bạn vui lòng nhập từ khóa vào ô tìm kiếm của website.!

1: ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN ANH

2: ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN

3: ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VĂN

4: ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA

5: ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ

 

 

4.3/5 - (3 bình chọn)
  • Add Your Comment