Đề thi và đáp án môn Sinh Học THPT Quốc Gia 2015

Đề thi và đáp án môn Sinh Học THPT Quốc Gia 2015

Ở bài viết này, Đề Thi Thử chấm Net gửi tới các bạn đề thi và đáp án môn Sinh Học kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2015 của Bộ GD & ĐT.Đề thi theo phương án đổi mới gộp chung 2 kỳ thi tốt nghiệp và đại học nên cấu trúc đề thi bảo đảm được tính phân loại rõ ràng, gồm các câu dễ và khó dần.Trong đề thi,các câu hỏi được sắp xếp từ dễ tới khó.

Download FULL file PDF : http://www.mediafire.com/?bcpfho366ckadrb

Một số câu hỏi trong đề thi.

Câu 1: Loại nuclêôtit nào sau đây không phải là đơn phân cấu tạo nên phân tử ADN?

A.đênin.  B. Timin. C. Uraxin.   D. Xitôzin.

 

Câu 2: Trong thí nghiệm thực hành lai giống để nghiên cứu sự di truyền của một tính trạng ở một số loài cá cảnh, công thức lai nào sau đây đã được một nhóm học sinh bố trí sai?

A. Cá mún mắt xanh × cá mún mắt đỏ.

B. Cá mún mắt đỏ × cá kiếm mắt đen.

C. Cá kiếm mắt đen × cá kiếm mắt đỏ.

D. Cá khổng tước có chấm màu × cá khổng tước không có chấm màu.

 

Câu 3: Côđon nào sau đây quy định tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã?

 

A. 5’UAX3’. B. 5’UGX3’. C. 5’UGG3’.  D. 5’UAG3’.

 

Câu 4: Để góp phần làm giảm hiệu ứng nhà kính, cần hạn chế sự gia tăng loại khí nào sau đây trong khí quyển?

A. Khí nitơ. B. Khí heli. C. Khí cacbon điôxit. D. Khí neon.

 

Câu 5: Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể điển hình ở sinh vật nhân thực, mức cấu trúc nào sau đây có đường kính 11 nm?

A.Vùng xếp cuộn (siêu xoắn). B. Sợi nhiễm sắc (sợi chất nhiễm sắc). C.Crômatit. D. Sợi cơ bản.

 

Câu 6: Đối với quá trình tiến hóa, chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên đều có vai trò

 

  1. làm phong phú vốn gen của quần thể.
  2. làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.
  3. định hướng quá trình tiến hóa.
  4. tạo ra các kiểu gen quy định các kiểu hình thích nghi.

 

Câu 7: Bằng chứng nào sau đây được xem là bằng chứng tiến hóa trực tiếp?

 

  1. Di tích của thực vật sống ở các thời đại trước đã được tìm thấy trong các lớp than đá ở Quảng Ninh.
  2. Tất cả sinh vật từ đơn bào đến đa bào đều được cấu tạo từ tế bào.
  3. Chi trước của mèo và cánh của dơi có các xương phân bố theo thứ tự tương tự nhau.
  4. Các axit amin trong chuỗi β-hemôglôbin của người và tinh tinh giống nhau.

 

Câu 8: Khi nói về quá trình nhân đôi ADN, phát biểu nào sau đây sai?

 

A. Enzim ADN pôlimeraza tổng hợp và kéo dài mạch mới theo chiều 3’ → 5’.

B. Enzim ligaza (enzim nối) nối các đoạn Okazaki thành mạch đơn hoàn chỉnh.

C. Quá trình nhân đôi ADN diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn.

D. Nhờ các enzim tháo xoắn, hai mạch đơn của ADN tách nhau dần tạo nên chạc chữ Y.

 

Câu 9: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, loài người xuất hiện ở

 

A. đại Tân sinh. B. đại Cổ sinh. C. đại Thái cổ. D. đại Trung sinh.

Câu 10: Công nghệ tế bào đã đạt được thành tựu nào sau đây?

 

A.Tạo ra giống lúa có khả năng tổng hợp β-carôten ở trong hạt.

B.Tạo ra giống dâu tằm tam bội có năng suất lá cao.

C.Tạo ra chủng vi khuẩn coli có khả năng sản xuất insulin của người.

D.Tạo ra cừu Đôly.

Để tham khảo thêm đề thi chính thức của bộ giáo dục & đào tạo kèm đáp án theo từng năm của đầy đủ các môn thi. Qua đó đánh giá mức độ khả năng hiện tại của bản thân. Mức điểm đạt được so với cấu trúc đề thi các năm trước. Mời học sinh và giáo viên truy cập chuyên mục tại dethithu.net tải về.

4.5/5 - (4 bình chọn)
  • Add Your Comment