Đề thi thử môn Toán THPT Quốc Gia 2016 THPT Khoái Châu – Hưng Yên

Đề thi thử môn Toán THPT Quốc Gia 2016 THPT Khoái Châu – Hưng Yên có đáp án

Đây là Đề Thi Thử THPT Quốc Gia 2016 Môn TOÁN lần 1 được tổ chức gần cuối năm 2015 của trường THPT Khoái Châu tỉnh Hưng Yên .Vì là đợt đầu tiên nên đề thi thử chỉ có 8 câu để phù hợp với kiến thức hiện tại của học sinh lớp 12.

Trích một số câu trong đề thi thử

Câu 5(1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình thoi cạnh a, SA=a/2 , SB =(a.căn3)/2, Góc BAD = 60độ và mặt phẳng (SAB) vuông góc với đáy. Gọi H, K lần lượt là trung điểm của AB, BC. Tính thể tích tứ diện KSDC và tính cosin của góc giữa đường thẳng SH và DK.

Câu 6(2,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có DC = BC.căn2 , tâm I( – 1 ; 2 ). Gọi M là trung điểm của cạnh CD, H( – 2; 1 ) là giao điểm của hai đường thẳng AC và  BM. a) Viết phương trình đường thẳng IH. b) Tìm tọa độ các điểm A và B.

Đề thi thử môn Toán THPT Quốc Gia 2016 THPT Khoái Châu - Hưng Yên

Đề thi thử môn Toán THPT Quốc Gia 2016 THPT Khoái Châu – Hưng Yên

Đáp án Đề thi thử môn Toán THPT Quốc Gia 2016 THPT Khoái Châu – Hưng Yên

Đề thi thử môn Toán THPT Quốc Gia 2016 THPT Khoái Châu - Hưng Yên

Đề thi thử môn Toán THPT Quốc Gia 2016 THPT Khoái Châu – Hưng Yên

Đề thi thử môn Toán THPT Quốc Gia 2016 THPT Khoái Châu - Hưng Yên

Đề thi thử môn Toán THPT Quốc Gia 2016 THPT Khoái Châu – Hưng Yên

Đề thi thử môn Toán THPT Quốc Gia 2016 THPT Khoái Châu - Hưng Yên

Đề thi thử môn Toán THPT Quốc Gia 2016 THPT Khoái Châu – Hưng Yên

 

Download Full đề thi + đáp án : http://www.mediafire.com/?95vnr7em9wamgn2

 

Mời các bạn xem và tải thêm ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN NĂM 2016 khác.

Đề Thi Thử môn Toán 2016 THPT Hàn Thuyên lần 1 có đáp án

Đề Thi Thử môn Toán năm 2016 THPT chuyên Vĩnh Phúc lần 1 có đáp án

Đề Thi Thử THPT Quốc Gia 2016 môn Toán số 4

Đề thi thử môn Toán THPT Quốc Gia năm 2016 – Đề số 3

Đề Thi Thử môn TOÁN THPT Quốc Gia 2016 – Đề số 2

Đề thi thử môn TOÁN THPT Quốc Gia năm 2016 có đáp án

Đề Thi Thử 2016 môn TOÁN THPT Yên Mỹ – Hưng Yên

Đề Thi Thử môn Toán THPT Quốc Gia 2016 THPT Tam Đảo – Vĩnh Phúc

Đề thi thử môn Toán THPT Quốc Gia 2016 THPT Khoái Châu – Hưng Yên
3.89 (77.78%) 9 votes