Đề thi thử môn Toán THPT Quốc Gia 2016 THPT Khoái Châu – Hưng Yên

Đây là Đề Thi Thử THPT Quốc Gia 2016 Môn TOÁN lần 1 được tổ chức gần cuối năm 2015 của trường THPT Khoái Châu tỉnh Hưng Yên .Vì là đợt đầu tiên nên đề thi thử chỉ có 8 câu để phù hợp với kiến thức hiện tại của học sinh lớp 12.

Trích một số câu trong đề thi thử

Câu 5(1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình thoi cạnh a, SA=a/2 , SB =(a.căn3)/2, Góc BAD = 60độ và mặt phẳng (SAB) vuông góc với đáy. Gọi H, K lần lượt là trung điểm của AB, BC. Tính thể tích tứ diện KSDC và tính cosin của góc giữa đường thẳng SH và DK.

Câu hỏi hình hoc phẳng Oxy trong đề thi THPT Khoái Châu

Câu 6(2,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có DC = BC.căn2 , tâm I( – 1 ; 2 ). Gọi M là trung điểm của cạnh CD, H( – 2; 1 ) là giao điểm của hai đường thẳng AC và  BM. a) Viết phương trình đường thẳng IH. b) Tìm tọa độ các điểm A và B.

Download Full đề thi + đáp án : http://www.mediafire.com/?95vnr7em9wamgn2

3.9/5 - (9 bình chọn)