Đề Thi Thử môn TOÁN THPT Quốc Gia 2016 – Đề số 2

Đề Thi Thử môn TOÁN THPT Quốc Gia 2016 – Đề số 2

Đây là đề thi thử môn toán thứ 2 trong chuỗi đề thi thử mà website đề thi thử chấm net sẽ đăng tải trong năm 2016.Đề thi thử được ra theo cấu trúc mới của bộ GD & ĐT. Đề thi này gồm 10 câu hỏi có đáp án.

Để theo dõi thêm nhiều Đề Thi Thử THPT Quốc Gia 2016 Môn TOÁN hơn.Mời bạn truy cập bài viết Đề thi thử môn TOÁN THPT Quốc Gia năm 2016 có đáp án

Download full file PDF đề thi thử số 2 : http://www.mediafire.com/?bpko2eagpggjq2a

Một số câu trong ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN NĂM 2016 – Đề số 2 này.

Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số y = x^4 + (m + 1)x^2 − 2m − 1.

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số đã cho khi m = 1. b) Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số đã cho có ba điểm cực trị.

Câu 6 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông, BD = 2a; tam giác SAC vuông tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy, SC = a√3. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (SAD).
Câu 7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có diện tích bằng 6. Đường thẳng chứa BD có phương trình 2x + y − 12 = 0; đường thẳng AB qua điểm M (5; 1); đường thẳng BC qua điểm N (9; 3). Viết phương trình các cạnh của hình chữ nhật biết điểm B có hoành độ nguyên.

Hình chụp đề thi.

Đề Thi Thử môn TOÁN THPT Quốc Gia 2016 - Đề số 2

Đề Thi Thử môn TOÁN THPT Quốc Gia 2016 – Đề số 2

Hình ảnh đáp án

Đề Thi Thử môn TOÁN THPT Quốc Gia 2016 - Đề số 2

Đề Thi Thử môn TOÁN THPT Quốc Gia 2016 – Đề số 2

Đề Thi Thử môn TOÁN THPT Quốc Gia 2016 - Đề số 2

Đề Thi Thử môn TOÁN THPT Quốc Gia 2016 – Đề số 2

Đề Thi Thử môn TOÁN THPT Quốc Gia 2016 - Đề số 2

Đề Thi Thử môn TOÁN THPT Quốc Gia 2016 – Đề số 2

Đề Thi Thử môn TOÁN THPT Quốc Gia 2016 - Đề số 2

Đề Thi Thử môn TOÁN THPT Quốc Gia 2016 – Đề số 2

 

Download full file PDF đề thi thử số 2 : http://www.mediafire.com/?bpko2eagpggjq2a

3.7/5 - (49 bình chọn)