Đáp án đề môn Toán minh họa lần 3 BGD 2017 chi tiết

Môn Toán luôn là môn thi được mong đợi nhiều nhất và trong đợt BGD công bố bộ đề thi minh họa lần 3 năm 2017 các môn Tiếng Anh, Ngữ Văn, Toán, tổ hợp môn KHXH ( GDCD, Lịch Sử, Địa Lý) , KHTN ( Vật Lý, Hóa Học, Sinh Học ) cũng không là ngoại lệ. DeThiThu.Net đã nhanh chóng có được đáp án giải chi tiết đề minh hoa môn Toán 2017 lần 3  của Bộ Giáo Dục & ĐT được thực hiện bởi Ngọc Huyền LB.

Một số câu hỏi trong đề thi minh họa lần 3 môn Toán 2017

Câu 1. Cho hàm số y = x³ – 3x có đồ thị (C). Tìm số giao điểm của (C) và trục hoành.
A. 2             B. 3            C. 1         D.0
Câu 17. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm A(3;-4;0), B(-1;1;3) và C(3;1;0) Tìm tọa độ điểm D trên trục hoành sao cho AD = BC
A. D(-2;0;0) hoặc D(-4;0;0)
B. D(0;0;0) hoặc D(-6;0;0)
C. D(6;0;0) hoặc D(12;0;0)
D. D(0;0;0) hoặc D(6;0;0)
Câu 47: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): x-2y+2z-3=0. Mặt cầu (S): x²+y²+z²+2x-4y-2z-5=0. Giả sử điểm M ∈ (P) và N ∈ (S) sao cho vector MN cùng phương với vector u=(1,0,1) và khoảng cách M và N lớn nhất. Tính MN.
A. MN = 3            B. MN = 1+2can2          C. MN = 3can2        D. MN = 14
Câu 50: Cho khối tứ diện có thể tích bằng V. Gọi V’ là thể tích khối đa diện có các đỉnh là các trung điểm của các cạnh khối tứ diện đã cho. Tính tỉ số V’/V.
A. V’/V = 1/2            B. V’/V = 1/4           C. V’/V = 2/3         D. V’/V = 5/8

Sự phân bố câu hỏi và mức độ kiến thức trong đề thi môn Toán minh họa lần 3 năm 2017
• Số câu hỏi liên quan đến hình vẽ ( bảng biến thiên, đồ thị hàm số, hình vẽ minh họa) : 8 câu
• Số câu hỏi mức độ Nhận biết – Thông hiểu (mức độ rất dễ và cơ bản): 30 câu (Từ câu 1 đến câu 30)
• Số câu hỏi Vận dụng thấp : 13 câu (Từ câu 31 đến câu 43)
• Số câu hỏi Vận dụng cao : 7 câu (Từ câu 44 đến câu 50)

Đánh giá chung từ dethithu.net : Đề thi tham khảo của Bộ Giáo Dục & ĐT lần này phân hóa rất tốt các thí sinh ở phổ điểm dưới 8 điểm và trên 8 điểm

Đáp án đề minh họa môn Toán lần 3 BGD 2017 chi tiết
Đáp án đề minh họa môn Toán lần 3 BGD 2017 chi tiết
Đáp án đề minh họa môn Toán lần 3 BGD 2017 chi tiết
Đáp án đề minh họa môn Toán lần 3 BGD 2017 chi tiết
Đáp án đề minh họa môn Toán lần 3 BGD 2017 chi tiết
Đáp án đề minh họa môn Toán lần 3 BGD 2017 chi tiết

Đáp án giải chi tiết đề minh họa môn Toán 2017 lần 3 của Bộ Giáo Dục

Đáp án đề minh họa môn Toán lần 3 BGD 2017 chi tiết
Đáp án đề minh họa môn Toán lần 3 BGD 2017 chi tiết
Đáp án đề minh họa môn Toán lần 3 BGD 2017 chi tiết
Đáp án đề minh họa môn Toán lần 3 BGD 2017 chi tiết
Đáp án đề minh họa môn Toán lần 3 BGD 2017 chi tiết
Đáp án đề minh họa môn Toán lần 3 BGD 2017 chi tiết
Đáp án đề minh họa môn Toán lần 3 BGD 2017 chi tiết
Đáp án đề minh họa môn Toán lần 3 BGD 2017 chi tiết
Đáp án đề minh họa môn Toán lần 3 BGD 2017 chi tiết
Đáp án đề minh họa môn Toán lần 3 BGD 2017 chi tiết

3.8/5 - (19 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server
  • Add Your Comment