Đề thi thử môn Sinh 2016 sở GD & ĐT Thanh Hóa

Đề thi thử môn Sinh 2016 sở GD & ĐT Thanh Hóa gồm 50 câu kèm theo đáp án chính thức của trường.Đề thi thử thích hợp cho các sĩ tử luyện thi và quý thầy cô giáo tham khảo.

Trích 1 số câu trong đề thi thử thpt quốc gia môn sinh năm 2016 của sở GD & ĐT Thanh Hóa

Câu 1: Trong lịch sử phát triển của sự sống trên Trái Đất, sự xuất hiện của loài người diễn ra vào giai đoạn nào?
A. Kỷ Đệ tam, đại Tân sinh. B. Kỷ đệ tứ, đại Tân sinh.
C. Kỷ Phấn trắng, đại Trung sinh. D. Kỷ Tam điệp, đại Trung sinh.

Câu 4: Khoảng chống chịu là
A. khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái mà trong khoảng đó sinh vật đều tồn tại và phát triển theo thời gian.
B. khoảng của các nhân tố sinh thái gây ức chế cho hoạt động sinh lí của sinh vật.
C. khoảng giá trị của nhân tố sinh thái mà ngoài khoảng đó sinh vật không thể tồn tại và phát triển.
D. khoảng giá trị xác định của các nhân tố sinh thái ở mức độ phù hợp đảm bảo cho sinh vật thực hiện các chức năng sống tốt nhất.
Câu 5: Khi đánh cá, nếu nhiều mẻ lưới đều có tỉ lệ cá lớn chiếm ưu thế, cá bé rất ít thì ta hiểu rằng
A. quần thể cá đã rơi vào trạng thái bị khai thác quá mức.
B. nghề đánh cá chưa khai thác hết tiềm năng cho phép.
C. quần thể cá đang bị đánh bắt ở mức độ vừa phải.
D. nghề đánh cá cần phải giảm khai thác để tránh suy kiệt.
Câu 6: Khi các cặp alen quy định các tính trạng nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau thì
A. chúng liên kết thành từng nhóm trong giảm phân tạo giao tử.
B. dễ xảy ra hoán vị gen trong giảm phân tạo giao tử.
C. chúng phân li độc lập với nhau trong giảm phân tạo giao tử.
D. dễ phát sinh đột biến dưới tác động của tác nhân gây đột biến.
Câu 7: Tổng cộng tất cả các hệ sinh thái trên Trái Đất được gọi là
A. hệ sinh thái trên cạn.                     B. thủy quyển.
C. thạch quyển.                                 D. sinh quyển.
Câu 8: Vùng mã hoá của đa số gen ở sinh vật nhân thực:
A. có cấu trúc không phân mảnh.
B. mang tín hiệu kết thúc phiên mã.
C. chứa trình tự nuclêôtit điều hòa quá trình phiên mã.
D. có cấu trúc phân mảnh.
Câu 11: So với lá cây, các cơ quan hay bộ phận nào sau đây không phải là cơ quan tương đồng?
A. Gai ở cây hoa hồng.                               B. Ấm bắt ruồi của cây nắp ấm
C. Cánh hoa ở cây chuối cảnh.                D. Tua cuốn của cây mướp.
Câu 12: Phiên mã là quá trình tổng hợp nên phân tử
A. glucôzơ.               B. prôtêin.                  C. ADN.                   D. ARN.

Hảnh ảnh đề thi thử môn Sinh 2016 sở GD & ĐT Thanh Hóa


Đáp án đề thi thử môn Sinh 2016 sở GD & ĐT Thanh Hóa


3.7/5 - (4 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server