Đề thi thử môn Hóa tỉnh Vĩnh Phúc THPT Quốc Gia 2015 lần 2 kèm đáp án

Đề thi thử môn Hóa tỉnh Vĩnh Phúc THPT Quốc Gia 2015 lần 2 kèm đáp án

Đề thi thử môn Hóa kỳ thi THPT Quốc Gia lần 2 năm 2015 của tỉnh Vĩnh Phúc gồm 50 câu hỏi kèm đáp án.

Download FUll file PDF : http://www.mediafire.com/download/t6rdws1cjy5t7s0/%5BDeThiThu.Net%5DHoa-VinhPhuc-L2-2015.pdf

Một số câu hỏi trong đề thi.

Câu 1: Cho 46,8 gam hỗn hợp CuO và Fe3O4 (tỉ lệ mol 1:1) tan hết trong dung dịch H2SO4 (loãng, vừa đủ), thu được dung dịch (A). Cho m gam Mg vào (A), sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch (B). Thêm KOH dư vào (B), thu được kết tủa (D). Nung (D) trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 45,0 gam chất rắn (E). Giá trị của m là:
A. 5,4 hoặc 14,4.  B. 9,0 hoặc 5,4.  C. 7,2 hoặc 5,4.  D. 7,2 hoặc 9,0.
Câu 13: Hoà tan hoàn toàn 47,6 gam hỗn hợp muối cacbonat của kim loại hoá trị (I) và muối acbonat của kim loại hoá trị (II) trong dung dịch HCl dư, thu được 8,96 lít khí (đktc). Đem cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được bao nhiêu gam muối khan?
A. 60 gam.  B. 104 gam.  C. 52 gam.  D. 30 gam.

Hình ảnh đề thi ( Mã đề  132 )

Đề thi thử môn Hóa tỉnh Vĩnh Phúc THPT Quốc Gia 2015 lần 2 kèm đáp án

Đề thi thử môn Hóa tỉnh Vĩnh Phúc THPT Quốc Gia 2015 lần 2 kèm đáp án

3.5/5 - (2 bình chọn)
  • Add Your Comment