Đề thi thử môn Hóa 2017 THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội lần 1

Đề thi thử môn Hóa 2017 THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội lần 1 có 40 câu trắc nghiệm kèm đáp án theo cấu trúc mới nhất của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo. Đây là đợt thi thử đầu tiên trong năm 2017 của trường Lương Thế Vinh giúp học sinh làm quen, chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc Gia 2017

Câu 1: Nhận xét nào sau đây đúng về glyxin ?
A. Điều kiện thường glyxin là chất lỏng, tan tốt trong H2O.
B. Dung dịch glyxin trong H2O làm đỏ quì tím.
C. Glyxin là chất lưỡng tính
D. Glyxin bị thủy phân trong môi trường kiềm, không bị thủy phân trong môi trường axit.

Một số câu hỏi trong đề thi thử THPT QG môn Hóa 2017 trường Lương Thế Vinh, Hà Nội

Câu 2: Nhận xét nào sau về amin không đúng?
A. Metylamin và etylamin điều kiện thường là chất khí, có mùi khai giống amoniac.
B. Tính bazơ của benzylamin lớn hơn của anilin.
C. Anilin phản ứng với dung dịch Br2 tạo kết tủa.
D. Anilin không tan trong H2O nhưng tan tốt trong dung dịch KOH.

Câu 4: Este nào sau được điều chế trực tiếp từ  axit và ancol ?

A. etyl axetat   B. vinyl fomat  C. phenyl axetat  D. vinyl axetat

Câu 10: Chất dùng cho phản ứng tráng gương soi, tráng ruột phích trong công nghiệp là ?
A. saccarozơ B. xenlulozơ C. sorbitol D. glucozơ
Đề thi thử môn Hóa 2017 THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội lần 1
Đề thi thử môn Hóa 2017 THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội lần 1
Đề thi thử môn Hóa 2017 THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội lần 1
Đề thi thử môn Hóa 2017 THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội lần 1

Đáp án đề thi thử môn Hóa 2017 THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội lần 1

Đáp án đề thi thử môn Hóa 2017 THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội lần 1

Để có thể thao dõi thêm nhiều đề thi thử của các trường THPT khác trong nước. Vui lòng truy cập chuyên mục tổng hợp : https://dethithu.net/de-thi-thu-dai-hoc/de-thi-thu-dai-hoc-mon-hoa-hoc/

5/5 - (1 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server
  • Add Your Comment