Đề thi thử môn Hóa 2017 THPT Đa Phúc – Hà Nội lần 1

Trường THPT Đa Phúc – Hà Nội tổ chức thi thử Quốc Gia môn Hóa lần 1 có đáp án. Đây là môn thuộc bài thi tổ hợp môn Khoa Học Tự Nhiên có 40 câu hỏi trắc nghiệm dàn trải kiến thức do thầy cô trường THPT Đa Phúc, Sóc Sơn , Hà Nội ra đề. Đề thi được chia sẻ ở bài viết này thuộc mã đề 232 để học sinh lớp 12 trong nước có thể thử sức. Vui lòng tải file PDF ở cuối bài viết

Một số câu hỏi trong đề môn Hóa THPT Đa Phúc, Hà Nội

Câu 3: Cho vào ống nghiệm 1 ml dung dịch lòng trắng trứng 10%, thêm tiếp 1 ml dung dịch NaOH 30% và 1 giọt dung dịch CuSO4 2%. Lắc nhẹ ống nghiệm, hiện tượng quan sát được là
A. Có kết tủa xanh , kết tủa không bị tan ra.
B. Có kết tủa xanh , sau đó tan ra tạo dung dịch màu tím.
C. Có kết tủa xanh , sau đó kết tủa chuyển sang màu đỏ gạch.
D. Có kết tủa xanh , sau đó tan ra tạo dung dịch màu vàng
Câu 4: Cho 21 gam hỗn hợp gồm glyxin và axit axetic tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, thu được dung dịch X chứa 32,4 gam muối. Cho X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là :
A. 22,35                   B. 44,65                             C. 22,30            D. 50,65

Câu 7: Cho 18,3 gam hỗn hợp gồm Ba và Na vào 1 lít dung dịch CuSO4 0,5M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kết tủa và 4,48 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là
A. 45,5. B. 42,9. C. 50,8. D. 40,5.
Câu 9: Hãy cho biết trường hợp nào sau đây thu được kết tủa sau phản ứng?
A. Sục khí cacbonic đến dư vào dung dịch natri aluminat
B. Cho dung dịch axit clohidric dư vào dung dịch natri aluminat.
C. Cho dung dịch natri hidroxit dư vào dung dịch nhôm clorua
D. Sục khí cacbonic dư vào dung dịch nước vôi trong

Câu 12: Phản ứng tráng bạc được sử dụng trong công nghiệp sản suất gương, ruột phích. Hóa chất được dùng để thực hiện phản ứng này là:
A. Saccarozơ.                    B. Andehit axetic.                          C. Glucozơ.           D. Andehit fomic.
Câu 13: Vinyl axetat được điều chế bằng phản ứng giữa
A. axit axetic với etilen.                                       B. axit axetic với vinyl clorua.
C. axit axetic với ancol vinylic                           D. axit axetic với axetilen.
Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ nào sau đây thu được sản phẩm có chứa N2 ?
A. Tinh bột.                   B. Protein.                      C. Chất béo.       D. Xenlulozơ.

Câu 23: Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm, đun nóng còn được gọi là phản ứng ?
A. Xà phòng hóa                             B. Hidro hóa                                   C. Tráng gương                     D. Este hóa
Câu 35: Chất hữu cơ nào sau đây được dùng để sản xuất tơ tổng hợp?
A. PoliIsopren                                             B. PoliStiren
C. Poli(metyl metacrylat)                                      D. Poli(Vinyl xianua)
Câu 38: Poli(etylen terephtalat) được điều chế bằng phản ứng của axit terephtalic với chất nào sau đây?
A. Etylen glicol                       B. Ancol etylic                              C. Etilen     D. Glixerol
Câu 39: Thủy ngân rất độc và dễ bay hơi. Khi nhiệt kế chứa thủy ngân bị vỡ chúng ta có thể dùng chất nào trong các chất sau để thu hồi thủy ngân an toàn nhất ?
A. Bột lưu huỳnh                                   B. Nước                           C. Bột than           D. Bột sắt
Câu 40: Dung dịch chất nào sau đây có phản ứng màu biure?
A. Triolein                           B. Gly – Ala                                    C. Glyxin                              D. AnbuminĐáp án đề thi thử môn Hóa 2017 THPT Đa Phúc – Hà Nội lần 1

 MÃ ĐỀ 232

  1. C          2. D            3. B             4. B             5. A            6. C             7. B             8. B                 9. A            10. C           11.B           12. C           13. D          14. B           15. B           16. D          17. A          18. B           19. C           20. D          21. D          22. C           23. A                24. D          25. A          26. B           27. D          28. C           29. C           30. D           31.A             32.A             33.C             34.A             35.D      36.C            37. B             38. A           39. A            40.D

Bạn có thể tham khảo thêm đề thi thử 1 số môn khác của trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm 2017 lần 1

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2017 môn Toán Đa Phúc – Hà Nội lần 1

Đề thi thử tiếng Anh 2017 THPT Đa Phúc – Hà Nội lần 1

Đề thi thử môn Văn 2017 THPT Đa Phúc – Hà Nội lần 1

4.5/5 - (2 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server
  • Add Your Comment