Đề thi thử môn Hóa 2017 THPT chuyên KHTN, Hà Nội lần 2

Đề thi thử môn Hóa 2017 THPT chuyên KHTN, Hà Nội lần 2 có đáp án dành cho học sinh ôn thi THPT Quốc Gia môn Hóa tham khảo. Trường THPT chuyên Khoa Học Tự Nhiên – ĐH QG Hà Nội 1 trong số những ngôi trường nổi tiếng cả nước. Do vậy, dethithu.net đã cố gắng trong việc sưu tầm đề thi thử của trường để học sinh trên mọi miền đất nước có thể thử sức.

Trong công nghiệp kim loại nào dưới đây được điều chế bằng điện phân nóng chảy?

A.Na                   B.Cu                                   C.Fe    D.Ag

Phèn chua có rất nhiều ứng  dụng trong thực tế như làm trong nước, thuộc da, làm vải chống cháy, chữa hôi nách,…Công thức hóa học của phèn chua là

A.(NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O          B.Li2SO4.Al2(SO4)3.24H2O

C.K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O                 D.Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O

Câu 5: Các chất: glucozơ, anđêhit fomic, axit fomic, anđêhit axetic đều tham gia phản ứng tráng gương nhưng  trong  thực  tế sản  xuất  công  nghiệp,  để tráng  phích,  tráng  gương  người  ta  chỉ dùng  chất  nào trong các chất trên?

A.Axit fomic                     B.Anđêhit fomic             C.Anđêhit axetic             D.Glucozơ

Câu 7: Kim loại nào dưới đây không tan trong dung dịch NaOH?

A.Zn                      B.Al                              C.Na       D.Mg

Câu 8: Chất không có khả năng làm xanh quỳ tím là

A.Anilin                              B.Natri axetat 
C.Natri hiđroxit               D.Amoniac

Câu 16: Hãy cho biết trường hợp nào sau đây thu được kết tủa sau phản ứng ?
A.Sục khí cacbonic dư vào dung dịch nhôm clorua.
B.Cho dung dịch natri hiđroxit dư vào dung dịch nhôm clorua.
C.Sục khí cacbonic đến dư vào dung dịch natri aluminat.
D.Cho dung dịch axit clohiđric dư vào dung dịch natri aluminat.

Đề thi thử 2017 môn Hóa THPT chuyên KHTN, Hà Nội lần 2 có đáp án

Câu 35: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X chứa Mg, MgCO3 và FeCO3 vào dung dịch HCl, thu được hỗn hợp khí Y và dung dịch Z chứa ba chất tan có cùng nồng độ mol. Mặt khác, cho m gam hỗn hợp X vào 300ml dug dịch HNO3 3,4 M, đun nóng, kết thúc phản ứng thu được dung dịch E và 5,6 lít (đktc) hỗn hợp khí F gồm hai khí có tỉ khối so với H2 bằng 22. Cô cạn cẩn thận dung dịch E chỉ thu được hơi nước và (2m +17,8) gam muối khan. Biết trong E không chứa ion Fe2+. Giá trị m là:
A. 27                       B. 24                  C.26            D.25

Câu 40: Hòa tan hoàn toàn 13,12 gam hỗn hợp Cu, Fe và Fe2O3 trong 240 gam dung dịch HNO3 7,35% và H2SO4 6,125% thu được dung dịch X chứa 37,24 gam chất tan chỉ gồm các muối và thấy thoát ra khí NO (NO là sản phẩm khử duy nhất). Cho Ba(OH)2 dư vào dung dịch X, lấy kết tủa nung nóng trong không khí đến phản ứng hoàn toàn thu được 50,95 gam chất rắn. Dung dịch X hòa tan tối đa m gam Cu, giá trị của m là:
A. 2,56              B. 2,88                C. 3,20             D. 3,52

Hình ảnh: Đề thi thử môn Hóa 2017 THPT chuyên KHTN, Hà Nội lần 2
Đề thi thử môn Hóa 2017 THPT chuyên KHTN, Hà Nội lần 2

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa 2017 THPT chuyên KHTN, Hà Nội lần 2
Đề thi thử THPT QG môn Hóa 2017 THPT chuyên KHTN, Hà Nội lần 2

Đáp án đề thi thử môn Hóa 2017 THPT chuyên KHTN, Hà Nội lần 2

Đáp án đề thi thử môn Hóa 2017 THPT chuyên KHTN, Hà Nội lần 2

Chúng tớ hi vọng các bạn sẽ giải đề một cách nghiêm túc để có thể đạt được hiệu quả tốt nhất

2.3/5 - (3 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server
  • Add Your Comment