Đề thi thử môn Hóa 2017 sở GD Bắc Ninh lần 1 đáp án giải chi tiết

Đề thi thử môn Hóa 2017 sở GD Bắc Ninh lần 1 đáp án giải chi tiết. Môn Hóa đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm thuộc tổ hợp môn thi Khoa Học Tự Nhiên (KHTN) do sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Bắc Ninh tổ chức thi thử THPT Quốc Gia 2017 cho học sinh lớp 12. Quý thầy cô và học sinh có thể tải về file PDF đầy đủ ở LINK cuối bài viết.

Đề Thi Thử môn HÓA THPT Quốc Gia 2017 sở GD Bắc Ninh lần 1 đáp án giải chi tiết

Câu 1: Dung dịch chất nào sau đây có phản ứng màu biure?

A. Lòng trắng trứng.   B. Metyl fomat.   C. Glucozơ. D. Đimetyl amin.

Câu 4: Chất không có phản ứng thủy phân trong môi trường axit là

A. tinh bột.   B. etyl axetat.   C. Gly–Ala.   D. glucozơ.

Câu 6: Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4. Sau một thời gian, quan sát thấy hiện tượng gì?
A. Thanh Fe có màu trắng và dung dịch nhạt dần màu xanh.
B. Thanh Fe có màu đỏ và dung dịch nhạt dần màu xanh.
C. Thanh Fe có trắng xám và dung dịch nhạt dần màu xanh.
D. Thanh Fe có màu đỏ và dung dịch dần có màu xanh.

Câu 9: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Để khử mùi tanh của cá sau khi mổ để nấu, người ta thường dùng giấm ăn.
B. Trong môi trường axit, fructozơ chuyển thành glucozơ.
C. Tripeptit Ala–Gly–Ala tác dụng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm tạo dung dịch màu tím.
D. Dung dịch anilin không làm quỳ tím chuyển màu xanh.
Đề thi thử môn Hóa 2017 sở GD Bắc Ninh lần 1 đáp án giải chi tiết
ĐĐề Thi Thử môn HÓA THPT Quốc Gia 2017 sở GD Bắc Ninh lần 1 đáp án giải chi tiết
Đề Thi Thử môn HÓA THPT Quốc Gia 2017 sở GD Bắc Ninh lần 1 đáp án giải chi tiết

Đáp án giải chi tiết đề thi thử môn Hóa 2017 sở GD Bắc Ninh lần 1

Đáp án đề Thi Thử môn HÓA THPT Quốc Gia 2017 sở GD Bắc Ninh lần 1
Đề thi thử môn Hóa 2017 sở GD Bắc Ninh lần 1 đáp án giải chi tiết
Đề thi thử môn Hóa 2017 sở GD Bắc Ninh lần 1 đáp án giải chi tiết
Đề thi thử môn Hóa 2017 sở GD Bắc Ninh lần 1 đáp án giải chi tiết

4.3/5 - (6 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server
  • Add Your Comment