Đề thi thử môn Hóa năm 2016 THPT Quỳnh Lưu 1, Nghệ An

Đề thi thử môn Hóa năm 2016 khá hay của trường THPT Quỳnh Lưu 1, Nghệ An. Các em hãy tải về và tham khảo nhé! File PDF của đề thi thử và đáp án được đính kèm LINK tải ở cuối bài viết.

Một số câu hay và khó trong Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2016 THPT Quỳnh Lưu 1, Nghệ An lần 1

Câu 32: Đốt cháy hoàn toàn 7,12 gam hỗn hợp M gồm ba chất hữu cơ X; Y; Z (đều có thành phần C, H,O). Sau phản ứng thu được 6,72 lít khí CO2 và 5,76 gam nước. Mặt khác nếu cho 3,56 gam hỗn hợp M phản ứng với Na dư thu được 0,28 lít khí hiđro, còn nếu cho 3,56 gam hỗn hợp M phản ứng với dung dịch NaOH thì cần vừa đủ 200 ml dung dịch NaOH 0,2 M. Sau phản ứng với NaOH thu được một chất hữu cơ và 3,28 gam một muối. Biết mỗi chất chỉ chứa một nhóm chức. Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Công thức cấu tạo của X; Y; Z là:

A. HCOOH, C2H5OH, CH3COOC2H5      B. CH3COOH, C2H5OH, CH3COOC2H5.

C. CH3COOH, CH3OH, CH3COOCH3         D. CH3COOH, C2H5OH, CH3COOCH3

Câu 46: Lấy 16 gam hỗn hợp Mg và M (có cùng số mol) tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư thu được dung dịch A chứa 84 gam muối và 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm NO và NO2 (tỉ lệ 1:1 về số mol). Nếu lấy 22,4 gam kim loại M tác dụng hoàn toàn với 300ml dung dịch H2SO4 1M thì thu được V lít khí (đktc). Giá trị của lớn nhất của V là?

A. 8,96           B. 6,72        C. 12,544                         D. 17,92

Câu 47:  Hỗn hợp X gồm vinylaxetilen và hiđro có tỷ khối hơi so với H2 là 16. Đun nóng hỗn hợp X một thời gian thu được 1,792 lít hỗn hợp khí Y (ở đktc). Hỗn hợp khí Y phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 25,6 gam Br2 trong CCl4. Thể tích không khí (chứa 20% O2 và 80% N2 về thể tích, ở đktc) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y là:

B. 38,08.       B. 7,616.          C. 7,168.                          D. 35,84.

Xem trực tuyến đề thi thử

Các bạn nếu cần đề thi thử môn thi nào.Vui lòng vào chuyên mục tương ứng trên website dethithu.net để cập nhật mới nhất và nhanh nhất.

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN ANH
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN SINH
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN HÓA
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN VĂN
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN LÝ

3.6/5 - (7 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server
  • Add Your Comment