Đề thi thử Hóa 2018 THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc lần 1

Trường THPT Yên Lạc Vĩnh Phúc vừa tổ chức thi thử thpt quốc gia lần 1 trong năm học 2017 -2018. dethithu.net đã nhanh chóng sưu tầm được đề thi thử có đáp án mã đề 301 của trường gửi tới các bạn học sinh lớp 12 luyện tập dần các kiến thức đã học.

Theo kinh nghiệm sưu tầm tài liệu và đề thi của các trường THPT đã lâu. Cách ra đề của trường Yên Lạc luôn thích hợp với nhiều đối tượng học sinh. Sự phân bố đồng đều giữa các kiến thức cơ bản, nâng cao, đặc biệt luôn bám sát sách giáo khoa.

Một số câu hỏi trong đề thi thử hóa 2018 trường THPT Yên Lạc lần 1

Câu 41: Số đipeptit tối đa có thể tạo ra từ một hỗn hợp gồm alanin và valin là

A. 1.               B . 4          C. 3          D. 2

Câu 43: Tổng số nguyên tử trong 1 phân tử alanin là

A. 11.             B. 13.             C. 12            D. 10

Câu 44: Chất nào dưới đây là monosaccarit?

A. Glucozơ.            B. Tinh bột.          C. Saccarozơ.         D. Xenlulozơ.

Câu 45: Thủy phân hoàn toàn 68,4 gam saccarozơ được dung dịch X. Cho X phản ứng hoàn toàn với Cu(OH)2 dư trong NaOH đun nóng sinh ra m gam kết tủa đỏ gạch. Giá trị của m là

A. 57,6 gam.           B. 28,8 gam.           C. 32 gam.          D. 64 gam.

Câu 48: Chất nào dưới đây tạo kết tủa trắng với dung dịch brom?

A. glyxin.           B. metylamin.         C. anilin.       D. vinyl axetat.

Câu hỏi khó và hay trong đề thi thử của trường

Câu 78: Hỗn hợp E gồm chất X (C5H14N2O4, là muối của axit hữu cơ đa chức) và chất Y (C2H7NO3, là muối của một axit vô cơ). Cho một lượng E tác dụng hết với dung dịch chứa 0,7 mol NaOH, đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,4 mol hỗn hợp hai khí có số mol bằng nhau và dung dịch Z. Cô cạn cẩn thận dung dịch Z thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 34,4.              B. 50,8.           C. 42,8.         D. 38,8.

Câu 79: X, Y, Z là 3 este đều đơn chức, mạch hở không cho phản ứng tráng gương (trong đó X no, Y và Z có 1 liên kết đôi C = C trong phân từ). Đốt cháy 23,58 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z với O2 vừa đủ, sản phẩm cháy dẫn qua dung dịch Ba(OH)2 dư thấy khối lượng dung dịch giảm 137,79 gam so với trước phản ứng. Mặt khác, đun nóng 23,58 gam E với 200 ml dung dịch NaOH 1,5M (vừa đủ) thu được hỗn hợp F chỉ chứa 2 muối và hỗn hợp 2 ancol kế tiếp thuộc cùng một dãy đồng đẳng. Thêm NaOH rắn, CaO rắn dư vào F rồi nung thu được hỗn hợp khí G. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Vậy phần trăm khối lượng của khí có phân tử khối nhỏ trong G gần nhất với giá trị là

A. 87,83%.               B. 76,42%.           C. 61,11%.            D.73,33%.

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2018 môn Hóa Yên Lạc - Vĩnh Phúc lần 1
Đề thi thử Hóa 2018 THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc lần 1
Đề thi thử Hóa 2018 THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc lần 1
Đề thi thử Hóa 2018 THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc lần 1

Đáp án đề thi thử môn Hóa năm 2018 trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc lần 1

Đề thi thử Hóa 2018 THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc lần 1

BQT sẽ liên tục cập nhật các đề thi thử thpt quốc gia có đáp án, lời giải chi tiết đầy đủ các môn thi trong thời gian tới. Bên cạnh Hóa Học thì môn tiếng Anh , Vật Lý, Sinh Học, Ngữ Văn, và Toán luôn được tổng hợp và bổ sung mỗi ngày. Các bạn hãy ghé thăm website thường xuyên để tải về luyện tập cũng như góp phần ủng hộ chúng mình nhé.

5/5 - (1 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server
  • Add Your Comment