Đề thi minh họa 2018 THPT Quốc Gia

Sáng ngày 24/1/2018, Bộ Giáo Dục & Đào Tạo công bố đề thi minh họa THPT quốc gia 2018 và đáp án môn toán, Văn, lý, hóa, sinh, sử, địa, GDCD, ngoại ngữ. Cũng là cấu trúc đề thi giúp học sinh, giáo viên trong quá trình dạy học và ôn tập chuẩn bị đúng hướng.Tương tự năm 2017, cấu trúc đề thi năm 2018 gồm 3 môn bắt buộc là Toán, ngữ Văn, tiếng Anh ( Đối với học sinh lớp 12 xét công nhận tốt nghiệp ) và tổ hợp bài thi khoa học tự nhiên, khoa học xã hội.

Thời gian làm bài thi THPT Quốc Gia

Thời gian làm mỗi môn thi thành phần trong bài thi KHTN và KHXH là 50 phút. Các môn Ngoại Ngữ là 60 phút với 50 câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1. Quốc gia đầu tiên trên thế giới phóng thành công vệ tinh nhân tạo là
A. Mỹ.                 B. Liên Xô
C. Nhật Bản.        D. Ấn Độ

Câu 5. “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (12 – 3 – 1945) là bản chỉ thị của
A. Tổng bộ Việt Minh.
B. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương.
C. Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương.
D. Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc.

Câu 6. Trong năm đầu sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đứng trước những khó khăn, thử thách nào?
A. Nạn đói, nạn dốt, khó khăn về tài chính, giặc ngoại xâm và nội phản.
B. Khối đoàn kết dân tộc bị chia rẽ sâu sắc, lực lượng chính trị suy yếu.
C. Các đảng phái trong nước đều câu kết với quân Trung Hoa Dân quốc.
D. Quân Pháp trở lại Đông Dương theo quy định của Hội nghị Pốtxđam.

Câu 7. Thực hiện kế hoạch Nava, từ thu – đông 1953 thực dân Pháp tập trung 44 tiểu đoàn quân cơ động ở đâu?
A. Tây Bắc.                         B. Đồng bằng Bắc Bộ.
C. Tây Nguyên.                  D. Nam Đông Dương.

Tải về đề minh họa 2018 tất cả các môn

Môn Toán  Tải đề Đáp án
Ngữ Văn  Tải đề Đáp án
Vật Lý  Tải đề Đáp án
Môn Hóa  Tải về Đáp án
Sinh Học  Tải về Đáp án
Đề thi và đáp án minh họa thpt quốc gia 2018 tất cả các môn

Đề thi và đáp án minh họa thpt quốc gia 2018 tất cả các môn

Đề thi Sinh học 

Đề thi Lịch sử

Đề thi Địa lý

Đề thi Giáo dục công dân

Các môn thi ngoại ngữ kỳ thi THPT QG

Đề thi Tiếng Anh, Tiếng Pháp,  Tiếng Nga,  Tiếng Nhật,  Tiếng Đức,  Tiếng Trung 

Câu 17. Trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt Nam lần thứ nhất (1965 – 1968), Mỹ không
nhằm thực hiện âm mưu
A. cứu nguy cho chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” đang thất bại ở miền Nam.
B. ngăn chặn nguồn chi viện từ bên ngoài vào miền Bắc và từ miền Bắc vào miền Nam.
C. uy hiếp tinh thần và làm lung lay ý chí chống Mỹ của nhân dân hai miền Bắc, Nam.
D. phá tiềm lực kinh tế, quốc phòng và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.

Câu 18. Anh và Pháp phải chịu một phần trách nhiệm về sự bùng nổ cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) vì
A. thực hiện chính sách nhượng bộ phát xít.
B. thực hiện chính sách hòa bình, trung lập.
C. không tham gia khối Đồng minh chống phát xít.
D. ngăn cản việc thành lập liên minh chống phát xít.

Câu 19. Sự thất bại của các khuynh hướng trong phong trào yêu nước Việt Nam cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX đặt ra yêu cầu bức thiết là phải
A. thành lập một chính đảng của giai cấp tiên tiến.
B. xây dựng một mặt trận thống nhất dân tộc.
C. tìm ra con đường cứu nước mới cho dân tộc.
D. đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.

Câu 20. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam (1897 – 1914) dẫn đến sự ra đời

A. giai cấp công nhân.                                   B. các giai cấp công nhân, tư sản và tiểu tư sản.
C. các giai cấp công nhân và tư sản.            D. các giai cấp tư sản và tiểu tư sản.

4.5/5 - (2 bình chọn)
    1. yến 24 Tháng Một, 2018

    Add Your Comment