50 bài hình học phẳng Oxy có lời giải chi tiết luyện thi THPT Quốc Gia

50 bài hình học phẳng Oxy có lời giải chi tiết luyện thi THPT Quốc Gia

HÌNH HỌC PHẲNG OXY là 1 trong số những câu hỏi thuộc mức độ phân loại học sinh trong đề thi THPT Quốc Gia.Thuộc chuyên đề được đa số các sĩ tử quan tâm ,chú trọng luyện nhiều nếu muốn đạt được điểm cao môn Toán.

TÀI LIỆU HÌNH HỌC PHẲNG OXY mà đề thi thử chấm net chia sẻ ở bài viết này gồm 50 bài toán có lời giải chi tiết đầy đủ từ mức độ trung bình đến khó.

Download Full file PDF : http://www.mediafire.com/?fyt7ts3cff358fe

 Một số đề bài trích từ tài liệu này.
Đề bài 01 : Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có A (1; 5), điểm B nằm trên
đường thẳng (d1) : 2x + y + 1 = 0 và chân đường cao hạ đỉnh B xuống đường thẳng AC nằm trên đường thẳng (d2) : 2x + y − 8 = 0. Biết điểm M (3; 0) là trung điểm của cạnh BC. Tìm tọa độ các
đỉnh B và C của tam giác.
Đề bài 04 : Trong hệ trục tọa độ Oxy cho tam giác ABC biết đường cao kẻ từ A, trung tuyến kẻ
từ B và phân giác kẻ từ C có phương trình lần lượt là (d1) : 3x − 4y + 27 = 0; (d2) : 4x + 5y − 3 = 0; (d3) : x + 2y − 5 = 0. Xác định tâm và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.
Đề bài 05 : Trong hệ trục tọa độ Oxy cho tam giác ABC cân tại A có phương trình đường thẳng
chứa các cạnh AB và BC lần lượt là (d1) : 7x − y + 17 = 0; (d2) : x − 3y − 9 = 0. Viết phương trình đường cao xuất phát từ đỉnh C của tam giác ABC biết điểm M (2; −1) nằm trên đường thẳng AC.
50 bài hình học phẳng Oxy có lời giải chi tiết luyện thi THPT Quốc Gia

50 bài hình học phẳng Oxy có lời giải chi tiết luyện thi THPT Quốc Gia

50 bài hình học phẳng Oxy có lời giải chi tiết luyện thi THPT Quốc Gia

50 bài hình học phẳng Oxy có lời giải chi tiết luyện thi THPT Quốc Gia

Hình học phẳng Oxy có lời giải chi tiết luyện thi THPT Quốc Gia

Hình học phẳng Oxy có lời giải chi tiết luyện thi THPT Quốc Gia

 

50 bài hình học phẳng Oxy có lời giải chi tiết luyện thi THPT Quốc Gia
3.67 (73.33%) 18 votes