100 câu trắc nghiệm SỐ PHỨC có đáp án ôn thi THPT Quốc Gia

Giới thiệu 100 câu trắc nghiệm SỐ PHỨC có đáp án ôn thi THPT Quốc Gia môn Toán trắc nghiệm. Chuyên đề số phức thuộc chương 4 Toán giải tích lớp 12, thuộc kiến thức dễ kiếm điểm trong đề thi Toán. Các câu hỏi trắc nghiệm số phức trong tài liệu này bao gồm kiến thức về: Các khái niệm liên quan số phức; số phức thuần ảo; modun và Argumen số phức; số phức liên hợp; phần thực, phần ảo của số phức; biểu diễn hình học của số phức; các phép toán với số phức; giải phương trình số phức.

Trích 1 số câu đầu tiên từ tài liệu: 100 câu trắc nghiệm SỐ PHỨC có đáp án ôn thi THPT Quốc Gia
Câu 1 : Gọi A là điểm biểu diễn của số phức z = 3 + 2i và B là điểm biểu diễn của số phức z’ = -2 -3i. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A. Hai điểm A và B đối xứng với nhau qua đường thẳng y = x
B. Hai điểm A và B đối xứng với nhau qua đường thẳng y =- x
C. Hai điểm A và B đối xứng với nhau qua gốc toạ độ O
D. Hai điểm A và B đối xứng với nhau qua gốc toạ độ O
Câu 2 : Cho z=5-3i. Tính (z ̅)² cho ta được kết quả:
A. 16-30i          B. 25-9i           C. 25+9i             D. 16+30i
Câu 4 : Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tập hợp điểm M biểu diễn các số phức z thỏa mãn điều kiện là một:

A. Đường tròn           B. Đường Hypebol             C. Đường elip            D. Hình tròn

100 câu trắc nghiệm chuyên đề SỐ PHỨC có đáp án

Câu 5 : Gọi A, B, C lần lượt là các điểm biểu diễn cho các số phức z1=-1+3i;  z2=-3-2i;  z3=4+i . Chọn kết luận đúng nhất:
A. Tam giác ABC cân.                       B. Tam giác ABC vuông.
C. Tam giác ABC vuôngcân.             D. Tam giác ABC đều.
Câu 11 : Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sau đây là không đúng
A. Tập hợp số thực là tập con của số phức
B. Nếu tổng của hai số phức là số thực thì cả hai số ấy đều là số thực
C. Hai số phức đối nhau có hình biểu diễn là hai điểm đối xứng nhau qua gốc tọa độ O
D. Hai số phức liên hợp có hình biểu diễn là hai điểm đối xứng nhau qua Ox

Hình ảnh chụp 11 câu đầu tài liệu: 100 câu hỏi trắc nghiệm SỐ PHỨC có đáp án

100 câu trắc nghiệm SỐ PHỨC có đáp án ôn thi THPT Quốc Gia

100 câu trắc nghiệm SỐ PHỨC có đáp án ôn thi THPT Quốc Gia

Đáp án 100 câu trắc nghiệm SỐ PHỨC

Đáp án 100 câu trắc nghiệm SỐ PHỨC

 

Mời các bạn xem thêm các TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC (THPT QUỐC GIA) môn Toán khác tại chuyên mục TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC – THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN hoặc bài viết tổng hợp Tài liệu ôn thi trắc nghiệm Toán theo chuyên đề

5/5 - (3 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server
  • Add Your Comment