Bài giảng và 45 thí dụ,26 bài tập có lời giải Xác suất,tổ hợp,chỉnh hợp,phép đếm ÔN THI ĐẠI HỌC

Bài giảng và 45 thí dụ chi tiết 26 bài tập có lời giải Xác suất,tổ hợp,chỉnh hợp,phép đếm ÔN THI ĐẠI HỌC

Tài liệu bao gồm bài giảng và 45 thí dụ cụ thể cùng 26 bài tập có lời giải chi tiết chuyên đề Xác suất,tổ hợp,chỉnh hợp,phép đếm ÔN THI ĐẠI HỌC

Download Full file PDF : http://www.mediafire.com/?dfdqajeb8gdlc4k

Các bạn có thể tham khảo và download thêm các  TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC – THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN khác.

  1. 4 dạng Toán SỐ PHỨC tiêu biểu trong các đề thi ĐẠI HỌC (Có lời giải)

  2. Hình học phẳng Oxy : 79 bài tập đường thẳng,đường tròn hay có lời giải chi tiết

  3. Hệ thống công thức Toán cấp 3 (Lớp 10, 11, 12) ôn thi ĐẠI HỌC

  4. Bảng công thức lượng giác đầy đủ,chi tiết,dễ hiểu

  5. Tổ hợp,xác suất,nhị thức Newton ôn thi THPT Quốc Gia và bài tập có đáp số

  6. Các dạng bài tập tổ hợp,xác suất,nhị thức NewTon cơ bản có lời giải

Hoặc : Các chuyên đề TOÁN ôn thi Đại Học – THPT Quốc Gia

Hình ảnh trong tài liệu

Xác suất,tổ hợp,chỉnh hợp,phép đếm

Xác suất,tổ hợp,chỉnh hợp,phép đếm

Bài giảng, bài tập xác suất,tổ hợp,chỉnh hợp,phép đếm

Bài giảng, bài tập xác suất,tổ hợp,chỉnh hợp,phép đếm

Bài giảng, bài tập xác suất,tổ hợp,chỉnh hợp,phép đếm

Bài giảng, bài tập xác suất,tổ hợp,chỉnh hợp,phép đếm

Bài giảng, bài tập xác suất,tổ hợp,chỉnh hợp,phép đếm

Bài giảng, bài tập xác suất,tổ hợp,chỉnh hợp,phép đếm

Bài giảng và 45 thí dụ,26 bài tập có lời giải Xác suất,tổ hợp,chỉnh hợp,phép đếm ÔN THI ĐẠI HỌC
4.18 (83.5%) 40 votes