Đề thi thử môn Lý 2018 THPT Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Phúc

Đề thi môn Vật Lý lần 3 khảo sát chất lượng ôn thi khối lớp 12 năm học 2017 – 2018 có đáp án của trường THPT Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Phúc chủ yếu tập trung vào các câu hỏi bài tập dễ và khó. Ít câu hỏi lý thuyết hơn so với các trường khác.

Câu 3: Sóng có tần số 20 Hz truyền trên măt thoáng nằm ngang của một chât long, với tốc độ 2 m/s, gây ra các dao động theo phương thăng đứng của các phần tư chât long. Hai điểm M và N thuộc măt thoáng chât long cùng phương truyền sóng, cách nhau 22,5 cm. Biết điểm M nằm gần nguôn sóng hơn. Tại thời điểm t, điểm N hạ xuống thâp nhât. Hoi sau đó thời gian ngắn nhât là bao nhiêu thì điểm M se hạ xuống thâp nhât?

A. 3/8 (s)        B. 7/160 (s)       C. 1/160 (s)      D. 3/20 (s)

Câu 5: Trong thí nghiệm tạo vân giao thoa sóng trên măt nước, người ta dùng nguôn dao động có tần số 50Hz và đo được khoảng cách giữa hai vân liên tiếp nằm trên đường nối hai tâm dao động là 2mm. Bước sóng của sóng trên măt nước là bao nhiêu?

A. λ = 8mm.    B. λ = 1mm.  C. λ = 4mm.    D. λ = 2mm.

Câu 7: Một con lắc lò xo dao động điều hoà với chu kỳ T = 0,5s, khối lượng của quả năng là m = 400g,
(lây π² = 10). Độ cứng của lò xo là

A. k = 64N/m.  B. k = 32N/m.  C. k = 0,156N/m.  D. k = 6400N/m.

Câu 8: Một ống trụ có chiều dài 1m. ở một đầu ống có một píttông để có thể điều chỉnh chiều dài cột khí trong ống. Đăt một âm thoa dao động với tần số 660Hz ở gần đầu hở của ống. Tốc độ âm trong không khí là 330m/s. Để có cộng hưởng âm trong ống ta phải điều chỉnh ống đến độ dài

A. l = 0,50m.  B. l = 0,75m.  C. l = 12,5cm.  D. l = 25,0cm

Câu 15: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Iâng trong không khí, hai cách nhau 3mm được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,60àm, màn quan cách hai khe 2m. Sau đó đăt toàn bộ thí nghiệm vào trong nước có chiết suât 4/3, khoảng vân quan sát trên màn là bao nhiêu?

A. i = 0,3mm. B. i = 0,4mm.   C. i = 0,3m.  D. i = 0,4m.

Câu 25: Trong thí nghiệm khe Y-âng, năng lượng ánh sáng:
A. vẫn được bảo toàn, nhưng được phối hợp lại, phần bới ở chỗ vân tối được truyền cho vân sáng.
B. không được bảo toàn vì, ở chỗ vân tối ánh sáng cộng sáng lại thành bóng tối.
C. không được bảo toàn, vì vân sáng lại sáng hơn nhiều so với khi không giao thoa.
D. vẫn được bảo toàn, vì ở chỗ các vân tối một phần năng lượng ánh sáng bị mât do nhiễu xạ.

Câu 36: Để gây được hiệu ứng quang điện, bức xạ dọi vào kim loại được thoả mãn điều kiện nào sau đây?

A. Bước sóng lớn hơn giới hạn quang điện.
B. Tần số lớn hơn giới hạn quang điện.
C. Tần số nho hơn giới hạn quang điện.
D. Bước sóng nho hơn giới hạn quang điện.
Đáp án môn vật lý THPT Quốc Gia trường Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Phúc

5/5 - (1 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
  • Add Your Comment