Đề thi và đáp án môn TOÁN kỳ thi THPT Quốc Gia 2015

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KỲ THI THPT QUỐC GIA 2015

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015 được tổ chức từ ngày 1/7/2015 đến 4/7/2015 với 8 môn thi Toán – Ngoại Ngữ – Văn – Lý – Sử – Hóa – Địa – Sinh. Đây là năm đầu tiên Bộ Giáo Dục gộp 2 kỳ thi tốt nghiệp và đại học thành tên gọi mới. Do mục đích thay đổi mà cấu trúc đề thi cũng sẽ khác rất nhiều so với các năm trước đó. Tuy nhiên, có những chuyên đề kiến thức mà không thể thiếu như hàm số, số phức, tích phân. Các bạn nên nắm vững các phần này để đạt số điểm tối đa các câu hỏi.

Các bạn xem đề thi và đáp án môn TOÁN trên trang web hoặc có thể tải về dạng file PDF ở cuối trang.

Hình ảnh: Đề thi môn TOÁN kỳ thi THPT Quốc Gia 2015

Đề thi và đáp án môn TOÁN kỳ thi THPT Quốc Gia 2015

Đề thi môn TOÁN kỳ thi THPT Quốc Gia 2015

Hình ảnh: Đáp án môn TOÁN kỳ thi THPT Quốc Gia 2015

Đề thi và đáp án môn TOÁN kỳ thi THPT Quốc Gia 2015

Đề thi và đáp án môn TOÁN kỳ thi THPT Quốc Gia 2015

Đề thi và đáp án môn TOÁN kỳ thi THPT Quốc Gia 2015

Đề thi và đáp án môn TOÁN kỳ thi THPT Quốc Gia 2015

Đề thi và đáp án môn TOÁN kỳ thi THPT Quốc Gia 2015

Đề thi và đáp án môn TOÁN kỳ thi THPT Quốc Gia 2015

4.6/5 - (9 bình chọn)