Đề thi tiếng Anh 2018 THPT Phan Đăng Lưu, Huế đáp án giải chi tiết

Tiếng Anh là môn học ngày càng khẳng định tầm quan trọng của nó. Tiêu biểu là từ năm 2018, hầu hết các trường đại học kể cả Quân Đội, Công An đều xét tuyển tổ hợp có môn Anh.Cũng bởi vậy, số lượng học sinh tập trung đầu tư thời gian cho môn học này ngày càng tăng mạnh.

Nắm bắt được điều đó, dethithu.net tích cực sưu tầm, đăng tải. Nhất là các đề thi có đáp án lời giải chi tiết rất dễ hiểu để phù hợp với mọi đối tượng học sinh, cụ thể ở bài viết này là đề thi môn tiếng Anh của trường THPT Phan Đăng Lưu – TT Huế lần 1 năm học 2017 – 2018

Question 8: They asked me whether I was working ______.

A. next day afternoon
B. the afternoon followed
C. the following afternoon
D. tomorrow afternoon

Question 9: If you are not Japanese, so what ______ are you?

A. nationalized  B. nationality     C. nation     D. national

Question 10: She played ______ confidently, but her timing was not good.

A. a piano  B. piano    C. the piano    D. an piano

Question 11: In a modern family, the husband is expected to join hands with his wife to______ the household chores.

A. do  B. make    C. run    D. take

Question 13: ______ broken several world records in swimming.

A. She is said to have
B. People say she had
C. It is said to have
D. She is said that she has

Question 17: Without your help, I ______ the technical problem with my computer the other day.

A. can’t solve
B. couldn’t have solved
C. wouldn’t solve
D. could solve


Đáp án tiếng Anh THPT Phan Đăng Lưu, Huế 2018

KEY giải thích chi tiết dễ hiểuVì lời giải quá chi tiết nên số lượng trang đầy đủ lên tới 21.Do đó, dethithu.net không thể đăng tải hình ảnh lên toàn bộ vì ảnh hưởng đến tốc độ tải trang (Nên giới hạn xem Online 11 trang). Quý thầy cô và các bạn học sinh quan tâm vui lòng tải file PDF ở cuối bài viết

5/5 - (1 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
  • Add Your Comment