Đề thi thử trắc nghiệm Toán 2017 nhóm toán số 3 có đáp án

Câu 1 : Có bao nhiêu phép đối xứng qua một mặt phẳng biến một tam giác đều thành chính nó ?

A. Không có          B. Một           C. Bốn           D. ba

Câu 2: hàm số đồng biến trên mấy khoảng

A. Không đồng biến trên khoảng nào.              B. Trên hai khoảng
C. Trên một khoảng.                                             D. Trên ba khoảng

Câu 5 : Một hình trụ có bán kính đáy bằng 2 và có chiều cao bằng 4. Thể tích của hình trụ bằng: 
A. 8π             B. 24            C. 32       D. 16

Hình ảnh : Đề thi thử trắc nghiệm Toán 2017 nhóm toán số 3 có đáp án
Đề thi thử trắc nghiệm Toán 2017 nhóm toán số 3 có đáp án
Đề thi thử trắc nghiệm Toán 2017 nhóm toán số 3 có đáp án
Đề thi thử trắc nghiệm Toán 2017 nhóm toán số 3 có đáp án
Đề thi thử trắc nghiệm Toán 2017 nhóm toán số 3 có đáp án
Đề thi thử trắc nghiệm Toán 2017 nhóm toán số 3 có đáp án

Đề thi thử trắc nghiệm Toán 2017 nhóm toán số 3 có đáp án
Đề thi thử trắc nghiệm Toán 2017 nhóm toán số 3 có đáp án
Đề thi thử trắc nghiệm Toán 2017 nhóm toán số 3 có đáp án

Đề thi thử môn Toán trắc nghiệm 2017 có đáp án

Đề thi thử trắc nghiệm Toán 2017 nhóm toán số 3 có đáp án

Quý thầy cô và các bạn học sinh có thể tham khảo thêm các đề thi tại bài viết tổng hợp: Đề thi thử TOÁN trắc nghiệm THPT Quốc Gia 2017 có đáp án

Đề thi thử trắc nghiệm Toán 2017 nhóm toán số 3 có đáp án
5 (100%) 3 votes

LINK TẢI VỀ MÁY
Download