Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán 2017 Sở GD tỉnh Phú Yên

Đề thi kiểm tra năng lực ôn thi THPT Quốc Gia năm 2017 môn Toán học sinh lớp 12 do sở giáo dục & đào tạo tỉnh Phú Yên ra đề có đáp án chính thức đi kèm. Các câu hỏi trong đề phân bố ở nhiều chuyên đề như hàm số, hình không gian oxyz, số phức, hình thể tích, phương trình mũ, logarit, bài toán thực tế, khối trụ, mặt cầu.

Một số câu hỏi dễ trong đề thi

Câu 1. Căn bậc hai của số -25 là
A. ±5i .    B.  5i .    C. -5 .     D. ±5
Câu 3. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC có Tính số đo góc A(2;3; -1), B (3; 2; -1) và C (2; 4; 0) .

A. 60º  B. 150º.   C. 120º.  D. 30º
Câu 15. Cho số phức z = a + bi, a,b thuộc R . Mệnh đề nào sau đây là sai ?

A. z là số thuần ảo khi và chỉ khi a = 0 .        B. Phần thực, phần ảo của z lần lượt là a và b.
C. Số phức liên hợp của z là z = a – bi .         D. z là số thực khi và chỉ khi b = 0 .
Câu 27. Hàm số y = (x -1)³ (x² + 4) có bao nhiêu điểm cực trị ?

A. Có 2 điểm cực trị.      B. Không có điểm cực trị.
C. Có 3 điểm cực trị.       D. Có 1 điểm cực trị.
Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán Sở GD tỉnh Phú Yên 2017
Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán Sở GD tỉnh Phú Yên 2017
Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán Sở GD tỉnh Phú Yên 2017
Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán Sở GD tỉnh Phú Yên 2017

Đáp án đề thi thử năm 2017 môn Toán Sở Giáo Dục tỉnh Phú Yên

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán Sở GD tỉnh Phú Yên 2017

3.6/5 - (5 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server
    1. nguyễn văn tuấn 14 Tháng Sáu, 2017

    Add Your Comment