Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh 2016 THPT Thuận Thành 1 lần 2

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh năm 2016 trường THPT Thuận Thành 1 tỉnh Bắc Ninh lần 2 mới nhất và đáp án chi tiết được chia sẻ miễn phí,cập nhật nhanh nhất tại DeThiThu.Net. Đa số thí sinh lựa chọn môn Sinh để dự thi hầu hết dùng để xét tuyển vào các trường đại học khối y dược.Các bạn đặt mục tiêu số điểm cao vì vậy cần học tập, rèn luyện để có thể hoàn thành các câu hỏi mức độ khó, phân loại trong đề.

Câu 1: Mã di truyền nào sau đây không có tính thoái hóa?
A. AUG và UUG            B. AUG và UGG              C. UUG và AUA                D. UGG và AUA
Câu 2: Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể điển hình ở sinh vật nhân thực, sợi cơ
bản và sợi chất nhiễm sắc có đường kính lần lượt là
A. 30 nm và 11 nm          B. 30 nm và 300 nm              C. 11 nm và 30 nm        D. 11nm và 300 nm
Câu 3: Chuỗi thức ăn của sinh vật trên cạn thường có ít mắt xích hơn chuỗi thức ăn dưới nước là do
A. Giữa các loài ngoài mối quan hệ hỗ trợ còn có mối quan hệ cạnh tranh
B. Quần xã có độ đa dạng thấp.
C. Tiêu hao năng lượng qua các bậc dinh dưỡng là rất lớn.
D. Các loài thân thuộc không ăn lẫn nhau.
Câu 4: Alen B dài 221 nm và có 1669 liên kết hiđrô, alen B bị đột biến thành alen b; Từ một tế bào
chứa cặp gen Bb qua hai lần nguyên phân bình thường, môi trường nội bào đã cung cấp cho quá trình
nhân đôi của cặp gen này 1689 nuclêôtit loại timin và 2211 nuclêôtit loại xitôzin.
Trong các kết luận sau, có bao nhiêu kết luận đúng?
(1) Dạng đột biến đã xảy ra với gen B là đột biến thay thế 1 cặp G – X bằng 1 cặp A – T.
(2) Tổng số liên kết hiđrô của gen b là 1669 liên kết.
(3) Số nuclêôtit từng loại của gen b là A = T = 282; G = X = 368.
(4) Tổng số nuclêôtit của gen b là 1300 nuclêôtit.
A. 4.                                      B. 3.                             C. 1 .          D. 2.
Câu 5: Ở một loài thực vật, gen A : cao; gen a quy định thân thấp; gen B quy định quả tròn; gen b quy
định quả dài; gen D quy định hoa đỏ; gen d quy định hoa vàng. Cho một cá thể F1 dị hợp 3 cặp gen lai
phân tích thu được Fa gồm 278 cây thân cao, quả tròn, hoa đỏ : 282 cây thân thấp, quả dài, hoa vàng :
165 cây thân cao, quả dài, hoa đỏ : 155 cây thân thấp, quả tròn, hoa vàng : 62 cây thân cao, quả dài,
hoa vàng : 58 cây thân thấp, quả tròn, hoa đỏ. Trình tự phân bố gen trên NST là:
A. DBA          B. DAB               C. ABD             D. ADB
Câu 6: Để đưa một gen của người vào plasmit nhằm tạo ADN tái tổ hợp thì cần điều kiện là:
A. Gen và plasmit cùng độ dài như nhau.
B. Gen và plasmit có trình tự ADN giống hệt nhau.
C. Gen và plasmit được cắt bằng một loại enzim giới hạn.
D. Gen và plasmit cùng mã hóa cho một loại prôtêin.
Câu 7: Trên cánh đồng cỏ có quần thể bò đang ăn cỏ. Bò tiêu hoá được cỏ là nhờ vi khuẩn sống trong
dạ cỏ. Còn chim sáo đang tìm ăn những con rận ở trên da con bò.
(1) Bò và vi sinh vật là quan hệ cộng sinh
(2) Quan hệ giữa chim sáo và vi sinh vật là quan hệ cạnh tranh
(3) Quan hệ giữa rận và bò là quan hệ hỗ trợ
(4) Quan hệ giữa bò và cỏ là quan hệ giữa sinh vật này ăn sinh vật khác
(5) Quan hệ giữa sáo và bò là quan hệ đối kháng
Có bao nhiêu nhận định đúng
A. 2                                  B. 4                                              C. 3       D. 1
Câu 9: Rươi là động vật có giá trị dinh dưỡng cao, mùa thu hoạch rươi là “ tháng 9 đôi mươi, tháng 10
mùng năm”. Có thể dùng kiến thức sinh học nào sau đây để giải thích về mùa thu hoạch rươi
A. Biến động số lượng cá thể của quần thể không theo chu kì
B. Biến động số lượng cá thể của quần thể theo chu kì
C. Sự điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể
D. Trạng thái cân bằng của quần thể
Câu 10: Lưới thức ăn của một quần xã sinh vật trên cạn được mô tả như sau:
Các loài cây là thức ăn của sâu đục thân, sâu hại quả, chim ăn hạt, côn trùng cánh cứng ăn vỏ cây
và một số loài động vật ăn rễ cây. Chim sâu ăn côn trùng cánh cứng, sâu đục thân và sâu hại quả. Chim
sâu và chim ăn hạt đều là thức ăn của chim ăn thịt cỡ lớn. Động vật ăn rễ cây là thức ăn của rắn, thú ăn
thịt và chim ăn thịt cỡ lớn.
Phân tích lưới thức ăn trên cho thấy:
A. Nếu số lượng động vật ăn rễ cây bị giảm mạnh thì sự cạnh tranh giữa chim ăn thịt cỡ lớn và rắn
gay gắt hơn so với sự cạnh tranh giữa rắn và thú ăn thịt.
B. Các loài sâu đục thân, sâu hại quả, động vật ăn rễ cây và côn trùng cánh cứng có ổ sinh thái trùng
nhau hoàn toàn.
C. Chim ăn thịt cỡ lớn có thể là bậc dinh dưỡng cấp 2, cũng có thể là bậc dinh dưỡng cấp 3.
D. Chuỗi thức ăn dài nhất trong lưới thức ăn này có 4 mắt xích.
Câu 11: Trong một quần thể, xét 4 gen: gen 1 có 3 alen, gen 2 có 3 alen, hai gen này cùng nằm trên
một nhiễm sắc thể thường, gen 3 và gen 4 đều có 2 alen, hai gen này cùng nằm trên nhiễm sắc thể giới
tính X không có đoạn tương đồng trên Y. Số kiểu giao phối tối đa có thể có trong quần thể trên là
A. 630             B. 8100                  C. 81000                D. 6300
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh 2016 THPT Thuận Thành 1 lần 2

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh 2016 THPT Thuận Thành 1 lần 2

4.2/5 - (6 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server
  • Add Your Comment