Đề thi thử THPT QG 2017 môn Toán THPT Kim Liên – Hà Nội lần 2

Nhiều giáo viên và học sinh vẫn quan niệm rằng các trường THPT ở khu vực miền Bắc, nhất là Hà Nội sẽ ra đề rất chuẩn và sát cấu trúc đề thi của Bộ GD. Bởi theo họ, các trường này gần Bộ GD nên sẽ có nhiều thông tin?

Dẫu không biết đây có phải là nhận định đúng không. Chúng tôi vẫn xin phép gửi tới các bạn Đề thi thử môn Toán trường THPT Kim Liên – Hà Nội lần 2 năm 2017. Theo đánh giá ban đầu, đề thi không quá khó để đạt số điểm cao. Có các kiến thức theo đúng Đề thi môn Toán minh họa THPT Quốc Gia 2017 lần 1 và Đề thi minh họa môn Toán 2017 Bộ GD lần 2 mà BGD đã công bố trước đó

Trích dẫn 1 số câu từ đề thi môn Toán của trường

Câu 7: Khi quả bóng được đá lên, nó sẽ đạt độ cao nào đó rồi rơi xuống đất. Biết rằng quỹ đạo của quả bóng là một cung parabol trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oth , trong đó t là thời gian (giây) kể từ khi quả bóng được đá lên; h là độ cao (mét). Giả thiết quả bóng được đá từ độ cao 1m và đạt được độ cao 6m sau 1 giây đồng thời sau 6 giây quả bóng lại trở về độ cao 1m . Hỏi trong khoảng thời gian 5 giây, kể từ lúc bắt đầu được đá, độ cao lớn nhất của quả bóng đạt được bằng bao nhiêu?

A. 9 m .            B. 10 m .         C. 6 m .         D. 13 m .

Câu 14: Tính đến 31/12/2015 diện tích rừng trồng ở nước ta là 3 886 337 ha . Giả sử cứ sau một năm diện tích rừng trồng của nước ta tăng 6,1% diện tích hiện có. Hỏi sau ba năm diện tích rừng trồng ở nước ta là bao nhiêu?

A. 4 123 404 ha .          B. 4 641 802 ha .      C. 4 834 603 ha .      D. 4 600 000 ha .
Đề thi thử THPT QG 2017 môn Toán THPT Kim Liên - Hà Nội lần 2
Đề thi thử THPT QG 2017 môn Toán THPT Kim Liên - Hà Nội lần 2
Đề thi thử THPT QG 2017 môn Toán THPT Kim Liên - Hà Nội lần 2

Câu 28: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hình thang ABCD với A(-1;2) , B (5;5) , C(5;0), D(-1;0) . Quay hình thang ABCD xung quanh trục Ox thì thể tích khối tròn xoay tạo thành bằng bao nhiêu?

A. 72π             B. 74π            C. 76π         D. 78π

Câu 33: Tập hợp các điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn các số phức z thỏa mãn |z-3+5i|=4 là một đường tròn. Tính chu vi C của đường tròn đó.

A. C=4π         B. C=2π         C. 8π        D. C=16π

Câu 36: Cho một hình đa diện. Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau:

A. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba mặt.          B. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba cạnh.

C. Mỗi mặt có ít nhất ba cạnh.                                      D. Mỗi cạnh là cạnh chung của ít nhất ba mặt.

Đề thi thử THPT QG 2017 môn Toán THPT Kim Liên - Hà Nội lần 2
Đề thi thử THPT QG 2017 môn Toán THPT Kim Liên - Hà Nội lần 2

Đáp án đề thi thử môn Toán THPT Kim Liên – Hà Nội lần 2 năm 2017

Đề thi thử THPT QG 2017 môn Toán THPT Kim Liên - Hà Nội lần 2

3.5/5 - (2 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
  1. tran ha 12 Tháng Tư, 2017
   • Lê Đạo 12 Tháng Tư, 2017
    • Lê Huy Kiệm 20 Tháng Tư, 2017
   • sơn 17 Tháng Tư, 2017
  2. quang 16 Tháng Tư, 2017
  3. Trang 28 Tháng Tư, 2017
  4. linh 30 Tháng Tư, 2017

  Add Your Comment