Đề Thi Thử THPT QG 2017 môn Toán sở GD & ĐT Thái Bình

Nhằm giúp học sinh tiếp cận với cấu trúc đề thi trắc nghiệm môn Toán 50 câu. Sở GD và ĐT tỉnh Thái Bình tổ chức ra Đề Thi Thử THPT QG 2017 môn Toán chuẩn cấu trúc Bộ GD theo kiến thức như Đề thi minh họa môn Toán 2017 Bộ GD lần 2 đã được công bố.

Trích 1 số câu từ đề thi thử thpt quốc gia môn Toán năm 2017 sở GD Thái Bình có đáp án . Mã đề thi 123

Câu 3. Cho hàm số y = 2x³ – 3x² + 2017
Chọn mệnh đề đúng:
A. Hàm số đồng biến trên khoảng (2; +∞)
B. Đồ thị hàm số tiếp xúc với trục Ox
C. Hàm số đạt cực đại tại x = 1.
D. Đồ thị hàm số có tâm đối xứng thuộc trục Oy.

Câu 6. Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x³ – 3x + 2 trên đoạn [0; 2] là
A. 2              B. 0         C. -1     D. 4

Câu 8. Cho hàm số y = (2x -6 )/(2x+4). Chọn mệnh đề SAI:
A. Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số có phương trình là: y -1 = 0.
B. Đồ thị hàm số đồng biến trên R.
C. Hàm số không có cực trị.
D. Đồ thị hàm số có tâm đối xứng là điểm I(-2;1).

Câu 22. Nguyên hàm của hàm số f (x ) = sin 2x là
A. -½cos 2x + C        B. 2cos2x + C            C. -2cos2x + C         D. 1/2cos 2x

Câu 27. Tính thể tích các khối tròn xoay khi quay hình phẳng xác định bởi y = x² + 1, x =0 và tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x² + 1 tại điểm  A(1;2 ) quanh trục Ox.

A. 2π/15      B. π/15        C. π/5       D. 8π/15

Câu 35: Hình hộp chữ nhật (không phải là hình lập phương) có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?
A. 3              B. 2            C. 1           D. 4
Đề Thi Thử THPT QG 2017 môn Toán sở GD & ĐT Thái Bình
Đề Thi Thử THPT QG 2017 môn Toán sở GD & ĐT Thái Bình
Đề Thi Thử THPT QG 2017 môn Toán sở GD & ĐT Thái Bình
Đề Thi Thử THPT QG 2017 môn Toán sở GD & ĐT Thái Bình
Đề Thi Thử THPT QG 2017 môn Toán sở GD & ĐT Thái Bình
Câu 47. Anh Phong có một cái ao với diện tích  50m²  để nuôi cá điêu hồng. Vụ vừa qua, anh nuôi với mật độ 20 con/ m²  và thu được 1,5 tấn cá thành phẩm. Theo kinh nghiệm nuôi cá của mình, anh thấy cứ thả giảm đi 8 con/ m² thì mỗi con cá thành phẩm thu được tăng thêm 0,5kg. Để tổng năng suất cao nhất thì vụ tới ông nên mua bao nhiêu cá giổng để thả ? (giả sử không có hao hụt trong quá trình nuôi).
A. 488 con       B. 658 con         C. 342 con          D. 512 con

Câu 48. Một con cá hồi bơi ngược dòng (từ nơi sinh sống) để vượt khoảng cách 300 km (tới nơi sinh sản). Vận tốc dòng nước là 6 km/h. Giả sử vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên là v km/h thì năng lượng tiêu hao của cá trong t giờ cho bởi công thức E(v) =  cv³t trong đó c là hằng số cho trước, E tính bằng jun. Vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên để năng lượng của cá tiêu hao ít nhất bằng:

A. 8 km/h    B. 9 km/h     C. 10 km/h       D. 12 km/h

Câu 49. Một người gửi vào ngân hàng 200 triệu với lãi suất ban đầu 4%/năm và lãi hàng năm được nhập vào vốn. Cứ sau một năm lãi suất tăng 0,3%. Hỏi sau 4 năm tổng số tiền người đó nhận được gần nhất với giá trị
nào sau đây:
A. 238 triệu           B. 238,5 triệu         C. 239 triệu         D. 239,5 triệu

Đáp án Đề Thi Thử THPT QG 2017 môn Toán sở GD & ĐT Thái Bình

Đề Thi Thử THPT QG 2017 môn Toán sở GD & ĐT Thái Bình
ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ
1. B              11.D            21.D             31.C               41.C
2. B              12.A            22.A           32.A                42.A
3.A               13.A                23.  B            33.A               43.B
4.B 14.C 24.D 34.C 44.C
5.D 15.A 25.A 35.B 45.A
6.B 16.D 26.D 36.C 46.A
7.C 17.D 27.D 37.C 47.D
8.B 18.A 28.A 38.D 48.B
9.A 19.D 29.C 39.A 49.A
10.C 20.D 30.B 40.C 50.D

3.5/5 - (4 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server
  • Add Your Comment