Đề thi thử môn Toán THPT Nguyễn Khuyến TP.HCM 2016

Đề thi thử môn Toán THPT Nguyễn Khuyến TP.HCM 2016 được tổ chức thi ngày 19/6/2016. Đề thi gồm 10 câu có đáp án chính thức của trường do website dethithu chấm NET sưu tầm và đăng tải ngày 26/6/2016.

Câu 6.a) Biết cos4x + sin2x – 1= 0. Tính cot2x

b) Một hộp đựng 5 quả cầu đỏ, 6 quả cầu xanh, 7 quả cầu trắng. Chọn ngẫu nhiên từ hộp 4 quả cầu. Tính xác suất để 4 quả cầu lấy ra có đủ cả ba màu.

Câu 7. (1,0 điểm). Cho hình hộp đứng ABCD.A’B’C’D’. Đáy ABCD là hình thoi cạnh a; A’C =a*căn2
góc giữa đường thẳng AB và mặt phẳng (ADD’A’) bằng 45 độ  . Tính theo a thể tích khối hộp đã cho và khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng (A’BC)
Đề thi thử môn Toán THPT Nguyễn Khuyến TP.HCM 2016

Đáp án đề thi thử môn Toán THPT Nguyễn Khuyến TP.HCM 2016

Đề thi thử môn Toán THPT Nguyễn Khuyến TP.HCM 2016
Đề thi thử môn Toán THPT Nguyễn Khuyến TP.HCM 2016
Đề thi thử môn Toán THPT Nguyễn Khuyến TP.HCM 2016
Đề thi thử môn Toán THPT Nguyễn Khuyến TP.HCM 2016
Đề thi thử môn Toán THPT Nguyễn Khuyến TP.HCM 2016
Đề thi thử môn Toán THPT Nguyễn Khuyến TP.HCM 2016
Đề thi thử môn Toán THPT Nguyễn Khuyến TP.HCM 2016

Đề thi thử môn Toán THPT Nguyễn Khuyến TP.HCM 2016
2.5 (50%) 10 votes

LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server