Đề thi thử môn Toán THPT Nguyễn Khuyến TP.HCM 2016

Đề thi thử môn Toán THPT Nguyễn Khuyến TP.HCM 2016 được tổ chức thi ngày 19/6/2016. Đề thi gồm 10 câu có đáp án chính thức của trường do website dethithu chấm NET sưu tầm và đăng tải ngày 26/6/2016.

Câu 6.a) Biết cos4x + sin2x – 1= 0. Tính cot2x

b) Một hộp đựng 5 quả cầu đỏ, 6 quả cầu xanh, 7 quả cầu trắng. Chọn ngẫu nhiên từ hộp 4 quả cầu. Tính xác suất để 4 quả cầu lấy ra có đủ cả ba màu.

Câu 7. (1,0 điểm). Cho hình hộp đứng ABCD.A’B’C’D’. Đáy ABCD là hình thoi cạnh a; A’C =a*căn2
góc giữa đường thẳng AB và mặt phẳng (ADD’A’) bằng 45 độ  . Tính theo a thể tích khối hộp đã cho và khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng (A’BC)

Đáp án đề thi thử môn Toán THPT Nguyễn Khuyến TP.HCM 20162.5/5 - (10 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server
    1. Diep 27 Tháng Sáu, 2016
    2. nhung 27 Tháng Sáu, 2016
      • Hữu Hùng Hiền Hòa 28 Tháng Sáu, 2016

    Add Your Comment