Đề Thi Thử môn Toán năm 2016 THPT chuyên Vĩnh Phúc lần 1 có đáp án

Đề Thi Thử môn Toán năm 2016 THPT chuyên Vĩnh Phúc lần 1 có đáp án

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC (THPT QUỐC GIA) MÔN TOÁN đầu tiên của trường Chuyên Vĩnh Phúc năm 2016.Đây là một trong những trường thi thử sớm nhất và có số lần thi thử nhiều nhất trong năm học! Đề Thi Thử lần 1 này của trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc  rất phù hợp cho các bạn luyện tập vì đề lần một nên còn khá nhẹ nhàng, có sự mới mẻ ở đây chính là xuất hiện tính giới hạn.

Hình ảnh đề thi

Đề Thi Thử môn Toán năm 2016 THPT chuyên Vĩnh Phúc lần 1 có đáp án

Đề Thi Thử môn Toán năm 2016 THPT chuyên Vĩnh Phúc lần 1 có đáp án

Hình ảnh đáp án

Đề Thi Thử môn Toán năm 2016 THPT chuyên Vĩnh Phúc lần 1 có đáp án

Đề Thi Thử môn Toán năm 2016 THPT chuyên Vĩnh Phúc lần 1 có đáp án

Đề Thi Thử môn Toán năm 2016 THPT chuyên Vĩnh Phúc lần 1 có đáp án

Đề Thi Thử môn Toán năm 2016 THPT chuyên Vĩnh Phúc lần 1 có đáp án

Đề Thi Thử môn Toán năm 2016 THPT chuyên Vĩnh Phúc lần 1 có đáp án

Đề Thi Thử môn Toán năm 2016 THPT chuyên Vĩnh Phúc lần 1 có đáp án

Đề Thi Thử môn Toán năm 2016 THPT chuyên Vĩnh Phúc lần 1 có đáp án

Đề Thi Thử môn Toán năm 2016 THPT chuyên Vĩnh Phúc lần 1 có đáp án

Các bạn có thể download thêm

  1. Đề thi thử môn TOÁN THPT Quốc Gia năm 2016 có đáp án

  2. Đề Thi Thử môn TOÁN THPT Quốc Gia 2016 – Đề số 2

  3. Đề thi thử môn Toán THPT Quốc Gia năm 2016 – Đề số 3

  4. Đề Thi Thử THPT Quốc Gia 2016 môn Toán số 4

Đề Thi Thử môn Toán năm 2016 THPT chuyên Vĩnh Phúc lần 1 có đáp án
3.28 (65.56%) 18 votes

LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server