Đề thi thử Hóa THPT chuyên Hà Giang lần 3 năm 2016

Đề thi thử Hóa THPT chuyên Hà Giang lần 3 năm 2016 tổ chức thi thử vào ngày 29 tháng 5 được website đề thi thử chấm Net sưu tầm và đăng tải. Học sinh có thể tổng hợp, ghi chép lại các câu hỏi lý thuyết cùng với đáp án chính xác từ đề thi. Như vậy sẽ giúp ghi nhớ một cách lâu hơn hoặc có thể lấy ra  ôn tập, đọc bất cứ lúc nào.

Trích 1 số câu hay và khó trong đề chuyên Hà Giang lần 3 năm 2016

Câu 48 : X, Y là hai axit mạch hở hai chức cùng đồng đẳng kế tiếp ,Z , T là hai este hơn nhau một nhóm CH2 , đồng thời Y , Z đồng phân nhau (MX<MY<MT) . Đốt 17,28 gam E chứa X,Y,Z,T cần 10,752 lít oxi
(đktc).Mặt khác đun nóng 17,28 gam E cần 300 ml NaOH 1M thu được 4,2 gam ba ancol có cùng số mol .Số mol X trong E

A.0,06 mol                    B.0,04                        C.0,05                            D.0,03
Câu 49:Nung nóng hỗn hợp X gồm ba hiđrocacbon có các công thức tổng quát là CnH2n+2, CmH2m, Cn+m+1H2m (đều là hiđrocacbon mạch hở và ở điều kiện thường đều là chất khí; n, m nguyên dương) và 0,1 mol H2 trong bình kín (xúc tác Ni). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp Y. Cho Y tác
dụng với lượng dư dung dịch Br2 trong CCl4, thấy có tối đa 24 gam Br2 phản ứng. Mặt khác, đốt cháy hoàn
toàn Y, thu được a mol CO2 và 0,5 mol H2O. Giá trị của a là
A. 0,25.                            B. 0,30.                   C. 0,50.                          D. 0,45.

Câu 50: Nung nóng hỗn hợp X gồm KMnO4 và KClO3 sau một thời gian thu được 28,33 gam chất rắn Y
gồm 5 chất . Toàn bộ Y tác dụng tối đa 1,2 mol HCl đặc thu được khí Cl2 và dung dịch Z Cho toàn bộ Z tác
dụng AgNO3 dư thu được 66,01 gam kết tủa .Thành phần % khối lượng KMnO4 trong X gần với giá trị nào.

A. 40%                             B. 50%                        C.60%                            D.70%Đáp án đề thi thử Hóa THPT chuyên Hà Giang lần 3 năm 2016

3.7/5 - (8 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server
    1. zorokaka 2 Tháng Bảy, 2016

    Add Your Comment