Chào bạn! Hãy ghé thăm Website www.DeThiThu.Net mỗi ngày bạn nhé.Chúng mình cập nhật đề thi thử Đại Học - THPT Quốc Gia liên tục đó!

Đề thi và đáp án môn Anh THPT Chuyên ĐH Vinh lần 1 năm 2018

Đề thi thử thpt quốc gia và đáp án môn tiếng Anh THPT Chuyên ĐH Vinh lần 1 năm 2018

Question 6: Kate didn’t enjoy the roller coaster ride because it was________ experience of her life.

A. the most terrifying B. the most terrified  C. a most terrified D. far more terrifying

Question 10: Jack has a collection of ________.
A. old valuable Japanese postage stamps B. old Japanese valuable postage stamps
C. valuable Japanese old postage stamps D. valuaable old Japanese postage stamps

Question 12: Jenny: “Was Linda asleep when you came home?”
Jack: “No. She ________TV.”

A. watched  B. had watched  C. was watching D. has been watching

Question 13: This class,_____is a prerequisite for microbiology, is so difficult that I would rather drop it.

A. that  B. when  C. where  D. which

Question 15: Peter: “What________ your flight?”

Mary: “There was a big snowstorm in Birmingham that delayed a lot of flights.”

A. held up  B. postponed up  C. delayed up  D. hung up

Question 17: Jane is talking to Billy about the meeting.
Jane: “Is everybody happy with the decision?”
Billy: “__________________”

A. That sounds like fun. B. Yes, it is certainly.
C. No, have you? D. Not really .

Question 18: Lucy is asking for permission to play the guitar at Pete’s home.
Lucy: “Is it all right if I play the guitar in here while you’re studying?”
Pete: “_________________”

A. Oh, I wish you wouldn’t. B. Well, I’d rather not.
C. Well, actually, I’d prefer it if you didn’t. D. Well, if only you didn’t.

De thi va dap an mon Anh THPT Chuyen DH Vinh lan 1 nam 2018 trang 7
De thi va dap an mon Anh THPT Chuyen DH Vinh lan 1 nam 2018 trang 8
De thi va dap an mon Anh THPT Chuyen DH Vinh lan 1 nam 2018 trang 9
De thi va dap an mon Anh THPT Chuyen DH Vinh lan 1 nam 2018 trang 10
De thi va dap an mon Anh THPT Chuyen DH Vinh lan 1 nam 2018 trang 11

Đáp án môn Anh THPT Chuyên ĐH Vinh lần 1 năm 2018

De thi va dap an mon Anh THPT Chuyen DH Vinh lan 1 nam 2018 trang 12

Mời bạn đánh giá bài viết này!

LINK TẢI VỀ MÁY
Download

Thông tin tác giả

Hữu Hùng Hiền Hòa

Chào bạn.Mình là Hùng, là người trực tiếp quản lý Blog chia sẻ đề thi này.Mình rất vui khi bạn đã ghé thăm dethithu.net. Mọi yêu cầu, thắc mắc, cần hỗ trợ giải đáp các câu hỏi, bài tập liên quan đến đề thi, các bài viết ở dethithu.net. Bạn vui lòng gửi 1 bình luận ở bài viết để được hỗ trợ chi tiết, cụ thể

GỬI BÌNH LUẬN