200 câu trắc nghiệm lý thuyết môn Hóa Este – Lipit có đáp án

200 câu trắc nghiệm lý thuyết môn Hóa Este – Lipit có đáp án giúp các sỹ tử có thể kiểm tra lại và nắm chắc được những kiến thức cơ bản của chương Este – Lipit (chương đầu tiên trong chương trình Hóa học lớp 12).

Trong chương này, các học sinh sẽ được cung cấp các kiến thức liên quan đến các hợp chất este: định nghĩa, danh pháp, tính chất vật lý, tính chất hóa học, cách nhận biết và phương pháp điều chế este – Lipit. Trong đó, thí sinh cần đặc biệt chú trọng đến tính chất hóa học và các phương trình hóa học đặc trưng của este -Lipit. Tài liệu gồm 12 trang. Quỳ thầy cô và các bạn học sinh quan tâm có thể tải ở LINK ở cuối bài viết

Câu 6: Chất béo động vật hầy hết ở thể rắn là do chứa?
A.chủ yếu gốc axitbeos không no                  B.g lixero l trong phân tử
C.chủ yếu gốc axit béo no.                               D.gốc axit béo.

Câu 7: Từ dầu thực vật làm thế nào để có được Bơ?
A.Hidro hóa axit béo                            B.Đehidro hóa chất béo lỏng
C.Hidro hóa chất béo lỏng                 D.Xà phòng hóa chất béo lỏng
Câu 8:Chọn phát biểu đúng?
A.chất béo là triete của glixerol với axit                            B. chất béo là triete của glixero l với axit vô cơ
C.Chất béo là Trieste của glixerol với axit béo                 D.Chất béo là Trieste của ancol với axit béo

Câu 9:Có thể chuyển hóa chất béo lỏng sang chất béo rắn nhờ phản ứng?

A.Tách nước                             B.Hidro hóa

C.đề Hidro hóa                         D.Xà phòng hóa.

Câu 10: phản ứng nào sau đây dùng để diều chế xà phòng?
A.Đun nóng axit béo với dung dịch kiềm                B.Đun Nóng glixerol với các axit béo
C.Đun nóng chất béo với dung dịch kiềm               D.Cả A,C đều đúng

Câu 11: Phản ứng tương tác của ancol và axit tạo thành este có tên gọi là g ì?

A. Phản ứng trung hòa           B Phản ứng ngưng tụ

C. Phản ứng este hóa              D. Phản ứng kết hợp

Đáp án 11 câu đầu tiên của tài liệu

1.B        2 .C              3.B               4.A               5.A              6.C              7.C                   8.C               9.B               10.D            11.C

Hình ảnh : 200 câu trắc nghiệm lý thuyết môn Hóa Este – Lipit có đáp ánTrắc nghiệm Este – Lipit ôn thi môn Hóa Học

 

Mời quý thầy cô và các bạn học sinh tham khảo, tải thêm TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC

300 câu hỏi lý thuyết môn Hóa hay có đáp án ôn thi THPT Quốc gia

Tổng hợp lý thuyết môn Hóa Học ôn thi THPT Quốc Gia

Đề cương ôn thi THPT Quốc Gia môn Hóa mức 7 điểm

3.6/5 - (15 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
    1. Ngân 23 Tháng Chín, 2018

    Add Your Comment