150 câu trắc nghiệm lý thuyết dao động điều hòa có đáp án

150 câu trắc nghiệm lý thuyết dao động điều hòa có đáp án giúp các em củng cố kiến thức trên lớp và khả năng phản xạ nhanh. Đây là tài liệu thứ 8 thuộc series TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN LÝ do website chọn lọc đăng tải gồm 24 trang .Quý thầy cô và các bạn học sinh quan tâm vui lòng tải ở Link cuối bài viết

Câu 1: Dao động cơ học là
A. chuyển động có quỹ đạo xác định trong không gian, sau những khoảng thời gian xác định
trạng thái chuyển động được lặp lại như cũ.
B. chuyển động có biên độ và tần số xác định.
C. chuyển động trong phạm vi hẹp trong không gian được lặp lặp lại nhiều lần.
D. chuyển động có giới hạn trong không gian,lặp đi lặp lại quanh một vị trí cân bằng xác định.
Câu 2: Chọn phát biểu sai? Xét một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Trong hệ trục tọa độ vuông góc, đường biểu diễn sự phụ thuộc của
A. động năng theo vận tốc có dạng parabol.

B. thế năng theo li độ có dạng parabol.
C. động năng theo thế năng có dạng parabol. D. cơ năng theo thời gian có dạng parabol.

Câu 3: Chọn câu sai? Cơ năng của một vật dao động điều hòa bằng
A. động năng ban đầu của vật.
B. tổng động năng và thế năng của vật ở một thời điểm bất kỳ.
C. động năng của vật tại vị trí cân bằng.

D. thế năng của vật tại ví trí biên.

Câu 4: Chọn câu đúng khi nói về vận tốc và gia tốc trong dao động điều hòa:

     A.Ở vị trí cân bằng,vận tốc cực đại, gia tốc cực đại.

B. Ở vị trí  biên,vận tốc bằng 0, gia tốc bằng 0.

C. Ở vị trí  biên, vận tốc bằng 0, gia tốc cực đại.

D. Ở vị trí cân bằng, vận tốc bằng 0, gia tốc cực đại.

Câu 5: Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của gia tốc theo li độ trong dao động điều hòa có dạng hình.

    A.Đoạn thẳng.                           B. Đường thẳng.

C. Đường tròn.                          D. Đường parabol.

Câu 6: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox.Điểm M nằm trên trục Ox và trong quá trình  dao động chất điểm không đi qua M.Tại thời điểm t1 chất điểm ở xa M nhất, tại thời điểm t2 chất điểm ở gần M nhất thì

A.Tại cả hai thời điểm t1 và t2 chất điểm đều có vận tốc lớn nhất.

B. Tại thời điểm t1 chất điểm có vận tốc lớn nhất.

C.Tại thời điểm t2 chất điểm có vận tốc lớn nhất.

D. Tại cả hai thời điểm t1 và t2 chất điểm đều có vận tốc bằng 0.

Câu 7: Chọn câu phát biểu sai về dao động điều hòa.

     A.  Khi vật qua vị trí cân bằng thì lực kéo về có giá trị lớn nhất vì vận tốc của vật lúc đó lớn nhất.

B. Véctơ gia tốc của vật đổi chiều khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng.

C. Khi vật dao động qua vị  trí cân bằng thì động năng của vật lớn nhất.

D. Lực kéo về trong dao động điều hòa luôn hướng về vị trí cân bằng có độ lớn tỉ lệ nhất với độ lớn của li độ x của vật.

Câu 8: Chọn phát biểu sai?

  A. Dao động điều hòa là dao động mà li độ được mô tả bằng một định luật dạng sin (hoặc cosin) theo thời gian x=Acos(\omega t+\varphi), trong đó A,\omega , \varphi là những hằng số.

B. Dao động điều hòa có thế được coi như hình chiếu của  một chuyển động tròn đều xuống một đường thẳng nằm trong mặt phẳng quỹ đạo.

C. Dao động điều hòa có thế được biểu diễn bằng một véctơ  không đổi.

D. Khi một vật dao động điều hòa thì động năng của vật đó cũng dao động tuần hoàn.

Câu 9: Có ba con lắc đơn treo cạnh nhau cùng chiều dài, ba vật bằng sắt, nhôm và gỗ ( có khối lượng riêng của sắt> nhôm> gỗ) cùng khối lượng và được phủ mặt ngoài một lớp sơn để lực cản như nhau. Kéo ba vật sao cho ba sợi dây lệch một góc nhỏ như nhau rồi đồng thời buông nhẹ thì:

A. Con lắc bằng gỗ dừng lại sau cùng.

B. Cả ba con lắc dừng cùng một lúc.

C. Con lắc bằng sắt dừng lại sau cùng.

D. Con lắc bằng nhôm dừng lại sau cùng.

Câu 10: Động năng của dao động điều hòa biến đổi theo thời gian

A. Theo một hàm dạng sin.

B. Tuần hoàn với chu kỳ T.

C. Tuần hoàn với chu kỳ T/2.

D. Không đổi.

ĐÁP ÁN :

1D 2C 3A 4C 5A 6D 7A 8C 9C 10C

Hình ảnh trích từ tài liệu :  150 câu trắc nghiệm lý thuyết dao động điều hòa có đáp án

Trắc nghiệm dao động điều hòa môn Lý

 

Giới thiệu thêm cho bạn 1 số tài liệu ôn thi môn Vật Lý hay khác.

Mẹo học thuộc nhanh công thức Vật Lý bằng văn vần

Vật lý hạt nhân – Lý thuyết và 72 bài tập trắc nghiệm giải chi tiết

82 câu hỏi trắc nghiệm vật lý dao động cơ học có đáp án

4.4/5 - (5 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
    1. halekhanh 29 Tháng Mười, 2016

    Add Your Comment