Đề thi thử Hóa Học 2018 THPT Chuyên Hưng Yên lần 2

Đề thi thử môn Hóa Học năm 2018 của trường THPT Chuyên Hưng Yên tổ chức thi lần 2 có đáp án được phân thành 4 mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao (khó)

Câu 1: Loại tơ nào thường dùng để dệt vải, may quần áo ấm hoặc bện thành sợi len đan áo rét?

A. Tơ nitron.     B. Tơ capron.  C. Tơ nilon-6,6.     D. Tơ lapsan.

Câu 3: Kim loại nào sau đây là kim loại mềm nhất trong tất cả các kim loại?

A. Xesi.      B. Natri.    C. Liti.   D. Kali.

Câu 5: Polime nào có thể tham gia phản ứng cộng với hiđro?

A. Poli(vinyl clorua).  B. Cao su buna. C. Polipropen. D. nilon-6,6.

Câu 8: Biết rằng mùi tanh của cá (đặc biệt cá mè) là hỗn hợp các amin (nhiều nhất là trimetylamin) và một số chất khác. Để khử mùi tanh của cá trước khi nấu có thể dùng dung dịch nào sau đây?

A. Giấm ăn.       B. Xút.    C. Nước vôi.    D. Xôđa.

Câu 9: Dung dịch etylamin tác dụng được với dung dịch nước của chất nào sau đây?
A. H2SO4.        B. NaOH.        C. NaCl       . D. NH3.
Câu 11: Trong số các kim loại sau, cặp kim loại nào có nhiệt độ nóng chảy cao nhất và thấp nhất:

A. W, Hg.     B. Au, W.        C. Fe, Hg.       D. Cu, Hg.
De thi thu Hoa Hoc 2018 THPT Chuyen Hung Yen lan 2 trang 6

Một số câu hỏi mức độ thông hiểu

Câu 13: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Tinh bột có phản ứng thủy phân.
C. Tinh bột không cho phản ứng tráng gương
B. Tinh bột cho phản ứng màu với dung dịch iot.
D. Tinh bột tan tốt trong nước lạnh.

Câu 16: Những tính chất vật lý chung của kim loại là:
A. Tính dẻo, có ánh kim và rất cứng.
B. Tính dẻo, tính dẫn điện, nhiệt độ nóng chảy cao.
C. Tính dẫn điện, dẫn nhiệt, có ánh kim, có khối lượng riêng lớn.
D. Tính dẻo, tính dẫn điện, dẫn nhiệt và có ánh kim.

Câu 18: So sánh độ dẫn điện của hai dây dẫn bằng đồng tinh khiết, có khối lượng bằng nhau. Dây thứ nhất chỉ có một sợi. Dây thứ hai gồm một bó hàng trăm sợi nhỏ. Độ dẫn điện của hai dây dẫn là
A. không so sánh được.
C. dây thứ nhất dẫn điện tốt hơn.
B. dây thứ hai dẫn điện tốt hơn.
D. bằng nhau.
De thi thu Hoa Hoc 2018 THPT Chuyen Hung Yen lan 2 trang 7
De thi thu Hoa Hoc 2018 THPT Chuyen Hung Yen lan 2 trang 8
De thi thu Hoa Hoc 2018 THPT Chuyen Hung Yen lan 2 trang 9

Đáp án 40 câu hỏi của đề thi

De thi thu Hoa Hoc 2018 THPT Chuyen Hung Yen lan 2 trang 10

Bên cạnh đó, học sinh thi khối A và A1 có thể tham khảo thêm:  Đề thi thử Vật Lý THPT Chuyên Hưng Yên 2018 đáp án giải chi tiết

Mời bạn đánh giá bài viết này!

LINK TẢI VỀ MÁY
Download