Đề thi thử môn Sinh THPT Quốc Gia chuyên ĐH Khoa Học Huế năm 2015

Đề thi thử môn Sinh THPT Quốc Gia chuyên ĐH Khoa Học Huế năm 2015

ĐỀ THI THỬ MÔN SINH HỌC của trường chuyên ĐH Khoa Học Huế được đánh giá là hay và sát với cấu trúc mới của Bộ Giáo dục được Đề Thi Thử chấm NET sưu tầm,đăng tải bao gồm của ĐÁP ÁN

Download FULL http://www.mediafire.com/?td486cr32e58c7h

Một số câu hỏi trong đề thi.

Câu 1: Trong quá trình giảm phân của ba tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBb DE/de đều xảy ra hoán
vị thì trường hợp nào sau đây không xảy ra?
A. 8 loại với tỉ lệ: 2:2:2:2:1:1:1:1.  B. 8 loại với tỉ lệ 3:3:3:3:1:1:1:1.
C. 4 loại với tỉ lệ 1:1: 1: 1.  D. 12 loại với tỉ lệ bằng nhau.
Câu 2: Cho một số phát biểu sau về các gen trong operon Lac ở E. coli:
(1) Mỗi gen mã hóa cho một chuỗi pôlipeptit khác nhau.
(2) Mỗi gen đều có một vùng điều hòa nằm ở đầu 3’ của mạch mã gốc.
(3) Các gen đều có số lần nhân đôi và phiên mã bằng nhau.
(4) Sự nhân đôi, phiên mã và dịch mã của các gen đều diễn ra trong tế bào chất.
(5) Mỗi gen đều tạo ra 1 phân tử mARN riêng biệt.
Số phát biểu đúng là:
A. 3. B. 4. C. 2. D. 5.
Câu 3: Ở một loài thực vật, hai cặp alen A, a và B, b tương tác bổ trợ với nhau quy định hình dạng quả theo tỷ lệ: 9 dẹt: 6 tròn: 1 dài; alen D quy định màu đỏ trội hoàn toàn so với d quy định màu trắng. Các cặp gen nằm trên các cặp NST khác nhau. Có bao nhiêu phép lai cho tỷ lệ cây hoa đỏ, quả dẹt là 56,25%?
A. 7. B. 3. C. 11. D. 9.
Câu 4: Để giải thích sự hình thành loài hươu cao cổ, quan niệm nào sau đây là phù hợp với học thuyết tiến hóa Đacuyn?
A. Đặc điểm cổ dài đã phát sinh ngẫu nhiên trong quá trình sinh sản và được chọn lọc tự nhiên giữ lại.
B. Đặc điểm cổ dài được phát sinh dưới tác động của đột biến và được tích lũy dưới tác động của chọn lọc tự nhiên.
C. Loài hươu cao cổ được hình thành do loài hươu cổ ngắn thường xuyên vươn dài cổ để ăn lá trên cao.
D. Loài hươu cao cổ được hình thành từ loài hươu cổ ngắn dưới tác động của các nhân tố tiến hóa và các cơ chế cách ly.

Đề thi thử môn Sinh THPT Quốc Gia chuyên ĐH Khoa Học Huế năm 2015

Đề thi thử môn Sinh THPT Quốc Gia chuyên ĐH Khoa Học Huế năm 2015

4.3/5 - (3 bình chọn)
  • Add Your Comment