Đề thi THPT Quốc Gia 2017 môn Vật Lý mã đề 201 có đáp án

Vật Lý thuộc bài thi tổ hợp Khoa Học Tự Nhiên (KHTN) thi vào ngày thứ 2 (23/6/2017) của kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2017. Đề thi môn Lý gồm 24 mã đề xáo trốn thứ tự các câu hỏi. Mỗi thi sinh trong một phòng thi có một mã đề thi khác nhau và có thể khác câu hỏi hoàn toàn. Bên cạnh môn Lý thì dethithu.net cũng đã đăng tải đề thi môn Toán, tiếng Anh, ngữ Văn, Hóa Học, Sinh Học.

Một số câu hỏi lý thuyết vật lý trong đề thi THPT QG 2017

Câu 4. Khi nói về dao động cơ cưỡng bức, phát biểu nào sau đây sai?
A. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức.
B. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào tần số của lực cưỡng bức.
C. Dao động cưỡng bức có tần số luôn bằng tần số của lực cưỡng bức.
D. Dao động cưỡng bức có tần số luôn bằng tần số riêng của hệ dao động.

Câu 7. Khi chiếu ánh sáng đơn sắc màu lam vào một chất huỳnh quang thì ánh sáng huỳnh quang phát ra
không thể là ánh sáng

A. màu cam.           B. màu chàm.         C. màu đỏ.       D. màu vàng.

Câu 8. Đại lượng đặc trưng cho mức độ bền vững của một hạt nhân là
A. năng lượng liên kết.              B. năng lượng liên kết riêng.
C. điện tích hạt nhân.               D. khối lượng hạt nhân.

Câu 13. Khi một sóng cơ truyền từ không khí vào nước thì đại lượng nào sau đây không đổi?

A. Tần số của sóng.          B. Tốc độ truyền sóng.          C. Biên độ của sóng.         D. Bước sóng.

Câu 14. Tính chất nổi bật của tia hồng ngoại là

A. gây ra hiện tượng quang điện ngoài ở kim loại.     B. có khả năng đâm xuyên rất mạnh.

C. có tác dụng nhiệt rất mạnh.                                       D. không bị nước và thủy tinh hấp thụ.
Đề thi THPT Quốc Gia 2017 môn Vật Lý mã đề 201 PDF trang 1
Đề thi THPT Quốc Gia 2017 môn Vật Lý mã đề 201 PDF trang 2
Đề thi THPT QG 2017 môn Vật Lý mã đề 201 PDF trang 3
Đề thi THPT Quốc Gia 2017 môn Vật Lý mã đề 201 PDF trang 4

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2017 môn Vật Lý 24 mã đề

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2017 môn Vật Lý 24 mã đề

3.5/5 - (2 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server
  • Add Your Comment