20 đề thi thử môn Toán 2017 Sở GD Hà Tĩnh cực hay giải chi tiết

20 đề thi thử môn Toán 2017 Sở GD Hà Tĩnh cực hay giải chi tiết các câu hỏi vận dụng cao. Mỗi đề thi thử còn được sở GD & ĐT Hà Tĩnh trình bày ma trận phân loại các câu hỏi rõ ràng theo từng mức độ, từng chương cho thấy sự đầu tư cực kỳ công phu. Đây chắc chắn sẽ là những đề thi thử cực kỳ chất lượng dành cho học sinh và giáo viên tham khảo ra đề. Vui lòng tải file PDF đầy đủ gần 200 trang bằng LINK ở cuối bài viết.

Trước đây, website dethithu.net cũng đã từng đăng tải 1 đề trong số đó và nhận được rất nhiều lời khen, lượt thích và lượt chia sẻ: Đề thi thử Toán 2017 sở GD Hà Tĩnh đáp án giải 1 số câu khó

Trích 1 số câu từ đề số 1 trong 20 đề thi thử môn Toán 2017 Sở GD Hà Tĩnh cực hay giải chi tiết các câu hỏi vận dụng cao.
Câu 21: Một người hàng tháng gửi vào ngân hàng một khoảng tiền T theo hình thức lãi kép với lãi suất 0,6% mỗi tháng. Biết sau 15 tháng người đó có số tiền là 10 triệu đồng. Hỏi số tiền người đó gửi hàng tháng gần với số tiền nào nhất trong các số sau?
A. 635.000       B. 535.000          C. 613.000         D. 643.000
Câu 22: Hàm số y = sin x là một nguyên hàm của hàm số nào trong các hàm số sau:

A. y = sinx 1     B. y = cot x       C. y = cosx         D. y = tan x
Câu 28: Một ô tô đang chạy với vận tốc 12m/s thì người lái đạp phanh; từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc v(t)= -6t + 12 (m / s) , trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi ô tô dừng hẳn, ô tô còn di chuyển được bao nhiêu mét ?
A. 24 m            B. 12 m             C. 6m               D. 0, 4 m
Câu 39: Cho một hình tròn có bán kính bằng 1 quay quanh một trục đi qua tâm hình tròn ta được một khối cầu. Diện tích mặt cầu đó là.
A. 2π          B. 4π            C. π               D. 4/3 π
Câu 49: Cho điểm M(–3; 2; 4), gọi A, B, C lần lượt là hình chiếu của M trên Ox, Oy, Oz. Mặt phẳng song song với mp(ABC) có phương trình là:
A. 4x – 6y –3z + 12 = 0         B. 3x – 6y –4z + 12 = 0
C. 6x – 4y –3z – 12 = 0            D. 4x – 6y –3z – 12 = 0

Hình ảnh trích từ Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán số 1 năm 2017 Sở GD Hà Tĩnh giải chi tiết các câu khó
Ma trận đề thi thử môn Toán 2017 Sở GD Hà Tĩnh – Đề số 1

 

 

 

 

Phân môn

 

 

 

Chương

 

 

Số câu

 

Tổng

 

Số câu

 

Tỉ lệ

 

Mức độ

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao
 

 

 

 

 

 

 

 

Giải tích 34

câu (68%)

Chương I

 

 

Ứng dụng đạo hàm

Nhận dạng đồ thị 1
Tính đơn điệu, tập xác định 1 1
Cực trị 1 1 1
Tiệm cận 1 1 1
GTLN – GTNN 1
Tương giao 1
Tổng 4 3 3 1 11 22%
Chương II Hàm số lũy thừa, mũ, logarit Tính chất 1
Hàm số 1 1 1
Phương trình và bất phương trình 1 2 2 1
Tổng 3 3 3 1 10 20%
Chương III Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng Nguyên Hàm 1 1 1
Tích phân 1 1
Ứng dụng tích phân 1 1
Tổng 2 2 2 1 7 14%
Chương IV

 

Số phức

Các khái niệm 1
Các phép toán 1 1
Phương trình bậc hai 1
Biểu diễn số phức 1 1
Tổng 3 2 1 0 6 12%
 

 

 

 

 

Hình học 16

câu (32%)

Chương I

Khối đa diện

Thể tích khối đa diện 1 1 1
Góc, khoảng cách 1
Tổng 1 1 2 0 4 8%
Chương II Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu Mặt nón 1 1
Mặt trụ 1
Mặt cầu 1
Tổng 1 1 1 1 4 8%
Chương III

 

Phương pháp tọa độ trong không gian

Hệ tọa độ 1
Phương trình mặt phẳng 1 1
Phương trình đường thẳng 1 1
Phương trình mặt cầu 1
Vị trí tương đối giữa đường thẳng, mặt phẳng và mặt cầu  

1

 

1

Tổng 2 2 3 1 8 16%
Tổng Số câu 16 14 15 5 50
Tỉ lệ 32% 28% 30% 10% 100%


Đáp án đề thi thử môn Toán 2017 Sở GD Hà Tĩnh số 1 giải chi tiết các câu khó

4.3/5 - (6 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server
  • Add Your Comment