Đề thi thử Toán 2017 sở GD Hà Tĩnh đáp án giải 1 số câu khó

Đề thi thử THPT Quốc Gia Toán 2017 sở GD Hà Tĩnh 50 câu trắc nghiệm có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết 1 số câu khó phục vụ sĩ tử thi THPT Quốc Gia năm 2017.

Các kiến thức trong đề thi thử được ra theo cấu trúc đầy đủ giống như đề minh họa của Bộ GD bao gồm hàm số và các câu hỏi liên quan, số phức, nguyên hàm, tích phân, ứng dụng tích phân,lũy thừa và loagrit, bất phương trình,hình nón, mặt cầu, khối trụ, thể tích trong không gian,hình oxyz, bài toán thực tế.

Câu 8. Với giá trị nào của m thì hàm số y = x³-m²x²-(4m-3)x-1  đạt cực đại tại x=1

A. m = 1 và m =-3       B. m = 1           C. m = -3          D. m = -1

Câu 32. Cho số phức z thỏa mãn iz = 2+i. Khi đó phần thực và phần ảo của z là:

A. Phần thực bằng 1 và phần ảo bằng -2i               B. Phần thực bằng 1 và phần ảo bằng 2i

C. Phần thực bằng -1 và phần ảo bằng -2               D. Phần thực bằng 1 và phần ảo bằng – 2

Câu 34. Cho số phức z thỏa | z-1+i |= 2 . Chọn phát biểu đúng:

A. Tập hợp điểm biểu diễn số phức z là một đường thẳng.

B. Tập hợp điểm biểu diễn số phức z là một đường Parabol.

C. Tập hợp điểm biểu diễn số phức  z là một đường tròn có bán kính bằng  2 .

D.Tập hợp điểm biểu diễn số phức  z là một đường tròn có bán kính bằng  4 .

Câu 35. Mỗi cạnh của một khối đa diện là cạnh chung của bao nhiêu mặt của khối đa diện :

A. Hai mặt        B. Ba mặt            C.  Bốn mặt            D.  Năm mặt

Câu 50. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ , biết  A(0;0;0)  , B(1;0;0)  ,  D(0;1;0)  và   A’(0;0;1) .Phương trình mặt phẳng (P)  chứa đường thẳng CD’ và tạo với mặt phẳng (B B’D’D) một góc lớn nhất là:

A. x-y+z=0     B.x-y+z-2=0         C.  x +2y+z-3=0         D.x+3y+z-4=0

Hình ảnh: Đề thi thử Toán 2017 sở GD Hà Tĩnh đáp án giải 1 số câu khó


Đề thi thử THPT Quốc Gia Toán 2017 sở GD Hà Tĩnh có đáp án hướng dẫn giải 1 số câu khó


5/5 - (1 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server
    1. Hoàng yến 8 Tháng Một, 2017

    Add Your Comment