Đề thi thử môn Vật Lý THPT chuyên KHTN Hà Nội 2018 lần 1

Đề thi thử môn Vật Lý trường THPT chuyên KHTN (Khoa Học Tự Nhiên) Hà Nội 2018 lần 1 có đáp án

Câu 3: Tia Rơnghen có

A. cùng bản chất với sóng vô tuyến.  B. cùng bản chất với sóng âm.
C. điện tích âm.                                  D. bước sóng lớn hơn bước sóng tia hồng ngoại.

Câu 5: Tìm kết luận đúng khi nói về các dãy quang phổ trong quang phổ phát xạ của nguyên tử Hyđrô

A. Dãy Paschen nằm trong vùng tử ngoại.
B. Dãy Balmer nằm trong vùng ánh sáng nhìn thấy.
C. Dãy Balmer nằm trong vùng hồng ngoại.
D. Dãy Lyman nằm trong vùng tử ngoại.

Câu 21: Tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh có nguồn dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số f. Khi đó trên mặt nước hình thành hệ sóng tròn đồng tâm S. Tại hai điểm M, N nằm cách nhau 5 cm trên đường thẳng đi qua S luôn dao động ngược pha với nhau. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 80 cm/s và tần số của nguồn dao động thay đổi trong khoảng từ 48 Hz đến 64 Hz. Tần số dao động của nguồn là

A. 48 Hz.          B. 54Hz       C. 56 Hz.         D. 64 Hz.

Quang phổ của mặt trời quan sát được trên Trái Đất là

A. Quang phổ vạch phát xạ.             B.Quang phổ liên tục.
C. Quang phổ vạch hấp thụ.             D.Quang phổ liên tục xen kẽ với quang phổ vạch.
Đáp án 40 câu trắc nghiệm trong đề chuyên KHTN 2018

5/5 - (1 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
  • Add Your Comment