Chào bạn! Hãy ghé thăm Website www.DeThiThu.Net mỗi ngày bạn nhé.Chúng mình cập nhật đề thi thử Đại Học - THPT Quốc Gia liên tục đó!

Đề thi và Key đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2014

Đề thi và Key đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2014 với 80 câu trắc nhiệm, thời gian làm bài 90 phút. Đề thi được đánh giá là dễ hơn so với các năm trước đó. Mời thầy cô và các em học sinh tham khảo, link tải file PDF đầy đủ ở cuối bài viết

Question 12: We could have caught the last train, but we ______ five minutes late.

A. were               B. have been              C. are           D. would be

Question 13: Tom hasn’t completed the work yet and Maria hasn’t ______.

A. neither             B. too           C. also          D. either

Question 14: Do you remember ______ to help us when we were in difficulty?

A. you offer                  B. being offered          C. to offer          D. once offering

Question 15: In our team, no person ______ John could finish this tough task in such a short time.

A. other than               B. including                       C. rather than          D. outside

Question 16: We hoped ______ they would come and give us new lectures.

A. which                                   B. what                         C. that   D. when

Question 17: In my apartment there are two rooms, ______ is used as the living-room.

A. the largest one                                 B. the large one
C. the largest of which                          D. the larger of which

Question 18: Mary: “The hat’s so beautiful. Thanks.”
Tony: “________”

A. Great idea!       B. I’m glad you like it.         C. The same to you!        D. Lucky you!
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is CLOSEST in meaning to the sentence given in each of the following questions.
Question 41: It’s difficult for me to understand what he implies.
A. I find it difficult to understand what he really means.
B. Understanding what he implies is found difficult.
C. What he implies is not very difficult to understand.
D. To understand what he really means is difficult to find.
Question 42: When there is so much traffic on the roads, it is sometimes quicker to walk than to go by car.
A. During rush hours, walking gives me much more pleasure than driving in the heavy traffic.
B. The traffic is always so heavy that you’d better walk to work; it’s quicker.
C. There is so much traffic these days that it is more pleasant to walk than to drive.
D. It is faster to walk than to drive in the heavy traffic at certain time of the day.
Question 43: This village is inaccessible in winter due to heavy snow.
A. We cannot gain permission to this village in winter because of heavy snow.
B. Heavy snow makes it impossible to reach the village in winter.
C. Nobody likes to come to this village in winter because of heavy snow.
D. We have no difficulty reaching this village in winter because of heavy snow.
Question 44: They arrived too late to get good seats.
A. They had to stand for the whole show.
B. They got good seats some time after they arrived.
C. As they got there too late, there were no good seats left.
D. Although they were late, they found some good seats.
Question 45: I had two job offers upon graduation, neither of which was appropriate for my qualifications.
A. I was offered two jobs soon after my graduation, both of which were suitable for my qualifications.
B. Both of the job offers I had prior to my graduation were appropriate for my qualifications.
C. Though I wasn’t qualified enough, two jobs were offered to me upon graduation.
D. The two jobs offered to me after my graduation didn’t suit my qualifications.
Question 46: There is no question of changing my mind about resigning.
A. They asked me no question about resigning.
B. Nobody knows about my decision on resigning.
C. I certainly won’t change my mind about resigning.
D. I should have changed my mind about resigning.
Question 47: I forgot to lock the door before leaving.
A. I left without remembering to lock the door.
B. I remembered that I left the door locked before going out.
C. I didn’t remember whether I locked the door before leaving.
D. I locked the door before leaving, but I forgot about it.
Question 48: It was only when I left home that I realized how much my family meant to me.
A. As soon as I left home, I found out what a family could do without.
B. Before I left home, I realized how much my family meant to me.
C. Not until I left home did I realize how much my family meant to me.
D. I left home and didn’t realize how meaningful my family was.
Question 49: John said, “You’d better not lend them any money, Daisy.”
A. John advised Daisy not to lend them any money.
B. John asked Daisy if she had lent them any money.
C. John ordered Daisy not to lend them any money.
D. John commanded Daisy not to lend them any money.
Question 50: “Get out of my car or I’ll call the police!” Jane shouted to the strange man.
A. Jane plainly said that she would call the police.
B. Jane threatened to call the police if the man didn’t leave her car.
C. Jane politely told the man she would call the police if he didn’t leave her car.
D. Jane informed the strange man that she would call the police.

Hình ảnh 18 câu đầu Đề Thi đại học môn ANH khối A1 năm 2014

 Đề và Đáp án môn Tiếng Anh thi Đại học khối A1 năm 2014

*************************************

Thông điệp gửi tới độc giả : dethithu.net

Mọi yêu cầu, thắc mắc, cần hỗ trợ giải đáp các câu hỏi, bài tập liên quan đến đề thi, các bài viết ở dethithu.net . Xin vui lòng gửi 1 bình luận ở bài viết. Sẽ có các thầy cô, các bạn sinh viên là BAN QUẢN TRỊ dethithu.net hỗ trợ giải đáp chi tiết, cụ thể cho các bạn.

Thân!!

Đề thi và Key đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2014
5 (100%) 3 votes

LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server

Thông tin tác giả

Hữu Hùng Hiền Hòa

Chào bạn.Mình là Hùng, là người trực tiếp quản lý Blog chia sẻ đề thi này.Mình rất vui khi bạn đã ghé thăm dethithu.net. Mọi yêu cầu, thắc mắc, cần hỗ trợ giải đáp các câu hỏi, bài tập liên quan đến đề thi, các bài viết ở dethithu.net. Bạn vui lòng gửi 1 bình luận ở bài viết để được hỗ trợ chi tiết, cụ thể

GỬI BÌNH LUẬN