Đề thi và đáp án môn Hóa chuyên Đại học Vinh lần 2 năm 2015

Đề thi và đáp án môn Hóa chuyên Đại học Vinh lần 2 năm 2015

 Đề thi thử và đáp án môn Hóa chuyên Đại học Vinh lần 2 năm 2015. Dưới đây là một số câu trích từ đề thi.

*Nhận xét nào sau đây không đúng?
A. Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước.
B. Hiđro hóa hoàn toàn triolein hoặc trilinolein đều thu được tristearin.
C. Chất béo là este của glixerol và các axit béo.
D. Dầu mỡ động thực vật bị ôi thiu do nối đôi C=C ở gốc axit không no của chất béo bị oxi hóa chậm bởi oxi
không khí tạo thành peoxit, chất này bị phân hủy thành các sản phẩm có mùi khó chịu.
*Tổng số các hạt electron, proton, nơtron trong ion M2+ là 34. Nhận xét nào sau đây không đúng?
A. M thuộc chu kì 3, nhóm IIA.
B. M có trong khoáng vật cacnalit.
C. Để điều chế M người ta dùng phương pháp nhiệt luyện.
D. M có cấu trúc mạng tinh thể lục phương.
*Khi nấu canh cua thì thấy các mảng “riêu cua” nổi lên là do
A. sự đông tụ của lipit. B. phản ứng màu của protein.
C. sự đông tụ của protein do nhiệt độ. D. phản ứng thủy phân của protein.
*Tính chất nào sau đây không phải của kim loại kiềm?
A. Thế điện cực chuẩn ( 0 E ) có giá trị rất âm và có tính khử rất mạnh .
B. Đều khử được nước dễ dàng.
C. Chỉ điều chế được bằng phương pháp điện phân nóng chảy.
D. Đều có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm diện.
*Cho biết số hiệu nguyên tử các nguyên tố X, Y, Z, T lần lượt là 7, 9, 15, 19. Dãy các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần độ âm điện là
A. Y < T < Z < X. B. X < Y < Z < T. C. T < Y < Z < X. D. T < Z < X < Y.

Download FULL file PDF ( Đề Thi + Đáp Án )
[sociallocker id=”19″]http://www.mediafire.com/download/akiul2skdvycsd9/DeThiThu.Net-Hoa-chuyenDHV-2015-L2.pdf[/sociallocker]

 Hình Ảnh 1 số câu trong đề thi

Xem Thêm

Đề thi và đáp án,giải chi tiết môn LÝ trường THPT Chuyên ĐH Vinh – Thi Thử THPT Quốc Gia 2015

Đề thi và đáp án môn TOÁN trường THPT Chuyên ĐH Vinh – Thi Thử THPT Quốc Gia 2015

Đề thi và đáp án (Key) Tiếng Anh THPT Chuyên ĐH Vinh – Thi Thử THPT Quốc Gia 2015

Đề thi thử và đáp án môn VĂN trường THPT Chuyên ĐH VINH – Thi Thử THPT Quốc Gia 2015

4.4/5 - (22 bình chọn)
    1. trần hạnh 6 Tháng Năm, 2015
    2. Nguyễn Thế Quyền 12 Tháng Năm, 2015
    3. Sơn 14 Tháng Năm, 2015
    4. Võ Thị Yến My 28 Tháng Năm, 2015

    Add Your Comment