Đề thi thử môn Toán 2017 THPT Nguyễn Đăng Đạo, Bắc Ninh

Câu 24 : Một công ty vận tải thu vé 50000 đồng mỗi khách hàng 1 tháng. Hiện mỗi tháng công ty có 10000 khách hàng. Họ dự định tăng giá vé nhưng nếu giá vé tăng 10000 đồng thì số khách hàng sẽ giảm 500 người. Hỏi công ty nên tăng giá vé là bao nhiêu để doanh thu hàng tháng là lớn nhất ?

 A. 75000 đồng     B.  80000 đồng    C.  100000 đồng  D.  90000 đồng 

Câu 45. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho 2 điểm A(-1;0; 2 ;  B(3; 2; 2) . Viết phương trình mặt phẳng qua gốc tọa độ O và vuông góc với AB .

A.y-2z=0                         B. x-2y=0                                    C.2y+z=0             D.2x+y=0

Hình ảnh : Đề thi thử môn Toán 2017 THPT Nguyễn Đăng Đạo, Bắc Ninh

Đáp án đề thi thử môn Toán 2017 THPT Nguyễn Đăng Đạo

 

5/5 - (1 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
    1. hương 27 Tháng Mười Hai, 2016

    Add Your Comment