Đề thi thử môn Sinh năm 2018 THPT Phạm Công Bình , Vĩnh Phúc

Đề thi thử môn Sinh năm 2018 THPT Phạm Công Bình , Vĩnh Phúc lần 1 khảo sát chất lượng ôn thi của học sinh có đáp án và ma trận phân bố điểm, nội dung câu hỏi trong đề. Tuy chưa phải là một đề thi hoàn thiện nhưng nội dung gồm 10 câu kiến thức lớp 11 (chiếm 2,5 đ) và các chương thuộc lớp 12 là Gen và quá trình nhân đôi ADN (7 câu, 1,75đ), Phiên mã và dịch mã( 5 câu,1,25 đ), Điều hòa hoạt động của gen (3 câu, 0,75đ), Đột biến gen (3 câu), Đột biến NST (5 câu), Quy luật di truyền (7 câu).

Câu 1: Điều hoà hoạt động của gen chính là
A. điều hoà lượng mARN của gen được tạo ra.
B. điều hoà lượng tARN của gen được tạo ra.
C. điều hoà lượng sản phẩm của gen được tạo ra.
D. điều hoà lượng rARN của gen được tạo ra.
Câu 2: Đột biến gen là
A. sự biến đổi tạo ra những alen mới.
B. sự biến đổi tạo nên những kiểu hình mới.
C. sự biến đổi trong cấu trúc của gen.
D. sự biến đổi một cặp nuclêôtit trong gen.
Câu 3: Cơ chế điều hoà đối với opêron lac ở E.coli dựa vào tương tác của các yếu tố nào?
A. Dựa vào tương tác của prôtêin ức chế với nhóm gen cấu trúc.
B. Dựa vào tương tác của prôtêin ức chế với vùng P.
C. Dựa vào tương tác của prôtêin ức chế với vùng O.
D. Dựa vào tương tác của prôtêin ức chế với sự thay đổi của môi trường.

Câu 17: Ở đậu Hà Lan, hạt vàng trội hoàn toàn so với hạt xanh. Cho giao phấn giữa cây hạt vàng thuần chủng với cây hạt xanh, kiểu hình ở cây F1 sẽ như thế nào?
A. 1 hạt vàng : 1 hạt xanh.
B. 1 hạt vàng : 3 hạt xanh.
C. 3 hạt vàng : 1 hạt xanh.
D. 100% hạt vàng.

Câu 18: Những động vật sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn là:

A. cánh cam, bọ rùa, bướm, ruồi.            B. châu chấu, ếch, muỗi.
C. bọ ngựa, cào cào, tôm, cua.                D. cá chép, gà, thỏ, khỉ.

Câu 24: Ứng dộng của cây trinh nữ khi va chạm là kiểu :
A. quang ứng động. B. ứng động không sinh trưởng.

C. ứng động sinh trưởng.  D. điện ứng động.

Câu 27: Menđen tìm ra qui luật phân li độc lập trên cơ sở nghiên cứu phép lai

A. một cặp tính trạng.     B. nhiều cặp trạng.
C. hai cặp tính trạng.      D. một hoặc nhiều cặp tính trạng.

Câu 33: Hướng tiến hoá về sinh sản của động vật là:
A. Từ vô tính đến hữu tính, từ thụ tinh trong đến thụ tinh ngoài, từ đẻ trứng đến đẻ con.
B. Từ hữu tính đến vô tính, từ thụ tinh ngoài đến thụ tinh trong, từ đẻ trứng đến đẻ con.
C. Từ vô tính đến hữu tính, thụ tinh trong đến thụ tinh ngoài, từ đẻ con đến đẻ trứng.
D. Từ vô tính đến hữu tính, từ thụ tinh ngoài đến thụ tinh trong, từ đẻ trứng đến đẻ con.
Đề thi thử môn Sinh năm 2018 THPT Phạm Công Bình , Vĩnh Phúc lần 1

Ma trận đề thi KSCL môn Sinh lớp 12 năm 2018 THPT Phạm Công Bình , Vĩnh Phúc lần 1

Ma trận đề thi KSCL môn Sinh lớp 12 năm 2018 THPT Phạm Công Bình , Vĩnh Phúc lần 1

Đáp án đề thi thử THPT Quốc Gia môn Sinh trường Phạm Công Bình, Vĩnh Phúc lần 1 năm 2018

 

 

5/5 - (1 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server
    1. Minh Thịnh 9 Tháng Một, 2018

    Add Your Comment