Đề thi thử môn Sinh 2016 chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội lần 2

Đề thi thử môn Sinh 2016 chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội lần 2 gồm 50 câu trắc nghiệm thời gian làm bài trong 60 phút. Đề thi thử được ra theo cấu trúc đề thi THPT Quốc Gia môn Sinh của Bộ GD . Để tiện cho việc quan sát và In ra xem lại lúc cần, quý thầy cô và các bạn học sinh có thể tải file PDF đầy đủ vả đê và đáp án ở cuối bài viết

Chúng tôi xin trích dẫ 1 số câu hỏi trắc nghiệm dễ từ đề thi

Câu  1: Sử dụng chất cônsixin để gây đột biến số lượng nhiễm sắc thể trong quá trình nguyên phân ở  đỉnh sinh trưởng của một cành cây lưỡng bội tạo nên thể đột biến. Thể đột biến này được gọi là

A. Thể lệch bội              B. Thể tứ bội           C. Thể đa bội    D. Thể khảm

Câu 2: Cho cây hoa đỏ quả tròn tự thụ phấn, người ta thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình phân li: 510 cây hoa đỏ, quả tròn: 240 cây hoa đỏ, quả dài: 242 cây hoa trắng, quả tròn: 10 cây hoa trắng, quả dài. Từ kết quả của phép lai này, kết luận nào được rút ra ở thế hệ P là đúng?
A. Hai gen quy định tính trạng phân li độc lập với nhau.
B. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả dài cùng thuộc 1 NST.
C. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả tròn liên kết không hoàn toàn.
D. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả tròn liên kết hoàn toàn với nhau.
Câu 3: Một quần thể bò có 10000 con, trong đó bò lông trắng, ngắn là 729 con và bò lông vàng là 9100 con. Biết rằng, mỗi tính trạng do 1 gen có 2 alen và trội lặn hoàn toàn quy định, các gen nằm trên các NST khác nhau. Lông vàng, dài là các tính trạng trội. Số lượng bò có màu lông trắng, dài theo lí thuyết là

A. 171 con         B. 9100 con       C. 1729 con      D. 729 con

Câu 12: Trong số các ví dụ chỉ ra dưới đây, ví dụ nào cho thấy mô hình phân bố ngẫu nhiên của các cá thể trong quần thể?
A. Các cây thông trong rừng thông, chim hải âu làm tổ.
B. Các cây thông trong rừng thông và các loài sò sống trong phù sa vùng triều.
C. Các con sâu sống trên tán lá cây, các cây gỗ trong rừng mưa nhiệt đới.
D. Nhóm cây bụi mọc hoang dại, đàn trâu rừng, bầy chim cánh cụt ở Nam cực.
Câu 13: Phát biểu nào dưới đây là đúng khi nói về thể truyền sử dụng trong công nghệ gen?
A. Thể truyền có chứa các enzim cắt và nối cho phép tạo ra ADN tái tổ hợp.
B. Thành phần có thể được sử dụng làm thể truyền gồm plasmit, vi khuẩn E.coli và virut.
C. Thể truyền giúp đoạn gen mới có thể tồn tại, nhân lên và hoạt động được trong tế bào nhận.
D. Thể truyền giúp tế bào nhận phân chia đồng đều vật chất di truyền về các tế bào con khi tế bào phân chia.

 

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Sinh 2016 chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội lần 2

Đáp án đề thi thử THPT Quốc Gia môn Sinh 2016 chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội lần 2

4.7/5 - (3 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
  1. Minh anh Phạm 5 Tháng Tư, 2016
   • lê thị Sửu 18 Tháng Năm, 2016
  2. luancong 14 Tháng Tư, 2016
  3. tran thi tuyen 7 Tháng Năm, 2016

  Add Your Comment