Thẻ: THPT Chuyên Phan Bội Châu

Đề thi thử của trường THPT Chuyên Phan Bội Châu được biên soạn bởi các giáo viên có nhiều năm kinh nghiệm đầy đủ môn thi có đáp án, lời giải chi tiết dựa trên đề thi minh họa, thpt quốc gia của BGD