Thẻ: NGỮ PHÁP TIẾNG ANH

Lý thuyết, bài tập các chuyên đề ngữ pháp thường gặp trong đề thi môn tiếng Anh bao gồm: Mệnh đề quan hệ; câu bị động ( gián tiếp); câu điều kiện; danh động từ (Gerund), ..vv

Cách làm dạng bài ngữ pháp tiếng Anh

Tập trung nhiều ở phần điền chỗ trống, tìm lỗi sai trong cấu trúc đề thi môn tiếng Anh; kiểm tra mức độ kiến thức tổng quát của học sinh. Các lỗi sai thường gặp gồm: Nghĩa của từ, từ loại; thì của động từ, sử dụng và kết hợp thì; lỗi về thành ngữ, động từ thành ngữ; lỗi liên quan đến mệnh đề và dạng câu.

Học sinh cần đọc kỹ cả 4 đáp án, phân tích đáp án cho sẵn, loại đáp án sai, tìm đáp án đúng. Những tài liệu được đăng tải tại website dethithu.net giúp học sinh nắm vững ngữ pháp cũng như phương pháp làm bài.