Thẻ: CHUYÊN ĐỀ TÍCH PHÂN

CHUYÊN ĐỀ TÍCH PHÂN tổng hợp các bài toán, cách giải các dạng bài tập tích phân hàm lượng giác, phân thức, vô tỷ, chứa giá trị tuyệt đối bằng phương pháp từng phần, biến đổi số, dựa vào định nghĩa, tính chất và bảng nguyên hàm cơ bản.

Trong kỳ thi THPT Quốc Gia ( Đại Học, Cao Đẳng) câu tích phân luôn mặc định có trong đề thi môn Toán và không phải là câu hỏi khó cũng như có thể nắm bắt trước các dạng có thể xuất hiện. Vì vậy, bị mất điểm sẽ trở nên vô duyên với những ai đã dành thời gian đọc tài liệu trên website dethithu.net