Chào bạn! Hãy ghé thăm Website www.DeThiThu.Net mỗi ngày bạn nhé.Chúng mình cập nhật đề thi thử Đại Học - THPT Quốc Gia liên tục đó!

Đề thi thử môn Hóa Sở GD Vĩnh Phúc 2018 lần 1

Đề thi thử môn Hóa Sở GD Vĩnh Phúc lần 1 có đáp án khảo sát kiến thức thpt học sinh lớp 12 năm học 2017 – 2018.Tải về qua Link ở cuối bài viết

Câu 6: Thuốc thử được dùng để phân biệt dung dịch glucozơ và dung dịch saccarozơ là
A. dung dịch HCl.                B. quỳ tím.            C. dung dịch brom.           D. dung dịch NaOH.
Câu 10: Dung dịch chất nào sau đây làm hồng quỳ tím?
A. Lysin.               B. Glyxin.         C. Axit glutamic.     D. Alanin.
Câu 11: Polime nào sau đây được dùng làm chất dẻo?
A. Poli(hexametylen ađipamit).
B. Poliisopren.
C. Polibutađien.
D. Polietilen.

Câu 13: Phân lân có chứa nguyên tố dinh dưỡng là

A. nitơ.           B. kali.          C. photpho.           D. canxi.

Câu 16: Đun nóng 7,20 gam metyl fomat trong 150 ml dung dịch NaOH 1,0M đến phản ứng hoàn toàn. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được chất rắn khan có khối lượng là

A. 10,20 gam.  B. 8,16 gam.  C. 13,20 gam. D. 9,36 gam.

Câu 25: Hợp chất X có công thức phân tử là C2H7O3N. X tác dụng với dung dịch NaOH và HCl đều giải phóng khí. Khi cho m gam X tác dụng với dung dịch HCl dư rồi hấp thụ hoàn toàn khí thu được vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 10,0 gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 9,5.  B. 9,4. C. 9,1. D. 9,3.

Câu 30: Thêm 150 ml dung dịch NaOH 2M vào một cốc đựng 100 ml dung dịch AlCl3 nồng độ xM, sau khi phản ứng hoàn toàn thấy trong cốc có 0,1 mol chất kết tủa. Thêm tiếp 100 ml dung dịch NaOH 2M vào cốc, sau khi phản ứng hoàn toàn thấy trong cốc có 0,14 mol chất kết tủa. Giá trị của x là

A. 1,6.              B. 2,0.            C. 1,0.            D. 0,8.

Câu hỏi hay và khó trong đề

Câu 39: Cho hỗn hợp M gồm ba peptit X, Y, Z đều mạch hở và có tỉ lệ mol lần lượt là 2 : 3 : 5. Thủy phân hoàn toàn m gam M, thu được 60,0 gam Gly; 80,1 gam Ala; 117,0 gam Val. Biết tổng số liên kết peptit trong phân tử X, Y, Z là 6. Giá trị của m là

A. 176,5.  B. 257,1.  C. 226,5.  D. 255,4.

Câu 40: Trung hoà 5,48 gam hỗn hợp gồm axit axetic, phenol và axit benzoic cần dùng 600 ml dung dịch NaOH 0,1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam hỗn hợp chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 6,80.  B. 4,90.   C. 8,64.  D. 6,84.
Đề thi thử môn Hóa Sở GDDT Vĩnh Phúc lần 1 năm 2018Đáp án đề thi thử môn Hóa Sở GDDT Vĩnh Phúc lần 1 năm 2018

Để có thể làm tốt hơn các dạng bài tập ôn thi môn hóa. Các bạn có thể tham khảo thêm các bài viết

  1. 300 câu hỏi lý thuyết môn Hóa hay có đáp án ôn thi THPT Quốc gia
  2. Bài tập Polime, vật liệu Polime từ các đề thi đáp án giải chi tiết
Đề thi thử môn Hóa Sở GD Vĩnh Phúc 2018 lần 1
5 (100%) 1 vote

LINK TẢI VỀ MÁY

Thông tin tác giả

Đề Thi Thử THPT Quốc Gia

DeThiThu.Net là Website đăng tải Đề Thi Thử THPT Quốc Gia đầy đủ các môn thi và Tài Liệu Ôn Thi hay, đặc sắc được chọn lọc từ các trường THPT, các thầy cô trong nước. Phục vụ đối tượng chính là học sinh và giáo viên.

GỬI BÌNH LUẬN