Chào bạn! Hãy ghé thăm Website www.DeThiThu.Net mỗi ngày bạn nhé.Chúng mình cập nhật đề thi thử Đại Học - THPT Quốc Gia liên tục đó!

Đề thi thử môn Anh 2016 chuyên KHTN Hà Nội KEY giải thích chi tiết

Đề thi thử môn Anh 2016 chuyên KHTN Hà Nội KEY giải thích chi tiết lần 1. Trường chuyên Khoa Học Tự Nhiên (KHTN ) Hà Nội là một trong số các trường THPT nổi tiếng trong nước và quốc tế. Đề thi thử của trường khá hay và chuẩn theo cấu trúc đề thi của Bộ nên được nhiều học sinh ở các trường khác sưu tầm để làm thử sức. Đề thi thử chấm NET rất vui khi giữ vai trò là cầu nối giữa trường và các bạn học sinh trên toàn nước.Quý thầy cô và các bạn hs quan tâm vui lòng tải file PDF đầy đủ cả đề lẫn đáp án giải thích chi tiết gồm 10 trang ở cuối bài viết.

Trích 1 số câu từ đề thi thử môn Anh lần 1 năm 2016 của trường chuyên KHTN Hà Nội

Question 1: In the 19th century new methods of transportation, in particular canals and railways, _______ for transporting goods from places to places.

A. are developed        B. were developed

C. have been developed            D. had been developed

Question 2: Research has shown that students, especially those in high schools and universities, can learn _______ they do from instructions and textbooks.

A.  so many that         B. as much as        C. as many as              D. so much that

Question 3: When students work effectively in a _______ group, they can improve their achievement and satisfaction with their own study.

A.support     B. supporting           C. supportive              D. supportable

Question 4: _______ research team is an effective way to prepare for class preparation of social studies such as history, geography, literature and economics.

A.Form       B. Forms           C. Forming                  D. Formed

Question 5: Louis Pasteur invented the process of pasteurization and developed vaccines for several diseases _______ rabies.

A.include       B. included               C. including                D. inclusive

Question 6: Ton That Tung, a pioneer in liver surgery, invented a technique, named after him, for operating _______ the liver.

A.on         B. about                C. for                           D. with

Question 7: Tom: “Is your bicycle serviced regularly, Mike?” Mike : “_______”

A. Well, I did it yesterday       B. Yep, every two weeks

C.What did you mean?                 D. How dare you?

SECTION B (2 points)

Finish each of the following sentences in such a way that it means the same as the sentence printed before it

 1. Question 1. The local economy has made great progress for the last five years.=> Great process___________________________________________________________ . Question 2. The teacher had only just come in the room when the fire alarm rang.=> Hardly _____________________________________________________________ .Question 3. “I really don’t think that he’ll attend the meeting tomorrow.”=> I doubt ______________________________________________________________ .Question 4. No other student in his school is as successful as Pat.=> Pat is _______________________________________________________________ .

  Question 5. To everyone’s surprise, the experiment failed.

  => The experiment completely ______________________________________________ .

Đáp án phần Rewriting

 1. Đáp án : Great process has been made by the local economy for the last five years. Chuyển từ câu chủ động sang câu bị động: be +past participle + by + N
 2. Đáp án : Hardly had the teacher come in the room when the fire alarm rang. Cấu trúc đảo ngữ nhấn mạnh với hành động đã xảy ra trước: Hardly had + S +past participle + when + S + Ved (past tense)
 3. Đáp án : I doubt that He would attend the meeting tomorrow. Doubt that + clause = nghi ngờ việc gì. Nếu động từ của mệnh đề tường thuật dùng ở thì hiện tại thì khi đổi sang câu gián tiếp ta không đổi thì của động từ và trạng từ
 4. Đáp án : Pat is the most successful student in his school. Không ai thành công như Pat -> Pat thành công nhất -> chuyển sang so sánh cao nhất với tính từ dài (intelligent) : be + the most + adj+ N
 5. Đáp án : The experiment completely failed and everyone was surprised To one’s surprise, clause = mọi người đều rất ngạc nhiên vì điều gì

 

In about 140 words, write a paragraph about ONE OF THE MOST POPULAR FESTIVALS in your culture.

 • You MIGHT use these ideas in your writing:
 • What the festival is
 • What people do during the festival
 • How you like the festival

Bài mẫu dành cho bạn tham khảo

 • SAMPLE: Mid Autumn is is one of the most popular festivals in Vietnam. It is held on the fifteenth day of the eighth lunar month when the moon is at its fullest and roundest. The traditional food of this festival is the moon- cake. Children are often eager to welcome this festival because they are usually presented toys, masks as well as lights. During this festival, children carry beautiful lanterns, sing and parade on the streets. Traditional dances like the unicorn or lion are performed. The unicorn is symbol of luck and prosperity for everybody. The festival is related to the legend of Cuoi, whose wife accidentally urinated on a sacred banyan tree, taking him with it to the Moon. Every year, on the mid-autumn festival, children light lanterns and participate in a procession to show Cuoi the way to Earth.

Hình ảnh toàn bộ : Đề thi thử môn Anh 2016 chuyên KHTN Hà Nội lần 1 KEY giải thích chi tiết

 

Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo thêm nhiều Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Anh năm 2016 mà website đã đăng tải.

1. Đề thi thử môn Anh 2016 chuyên Sư Phạm Hà Nội KEY chi tiết

2. Đề thi thử Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2016 đáp án giải thích chi tiết

3. Đề thi thử tiếng Anh năm 2016 cô Mai Phương KEY giải thích chi tiết
4. Đề thi thử môn tiếng Anh năm 2016 THPT Phạm Công Bình, Vĩnh Phúc

5. Đề thi thử môn Anh 2016 THPT Ngô Sĩ Liên, Bắc Giang lần 2

6. Đề thi thử môn Anh năm 2016 THPT Hàn Thuyên lần 1

7. Đề thi thử môn Tiếng Anh năm 2016 THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc

8. Đề Thi Thử Môn Tiếng Anh 2016 số 6 có đáp án chi tiết

Đề thi thử môn Anh 2016 chuyên KHTN Hà Nội KEY giải thích chi tiết
4.4 (87.27%) 11 votes

Thông tin tác giả

Chào bạn.Mình là Hùng, là người trực tiếp quản lý Blog chia sẻ đề thi này.Mình rất vui khi bạn đã ghé thăm dethithu.net. Mọi yêu cầu, thắc mắc, cần hỗ trợ giải đáp các câu hỏi, bài tập liên quan đến đề thi, các bài viết ở dethithu.net. Bạn vui lòng gửi 1 bình luận ở bài viết để được hỗ trợ chi tiết, cụ thể

6 Comments

 1. Anh Hùng kiểm tra hộ e đề có thiếu không ạ, thiếu câu 31 và đoạn 2 bài đọc Amazing machines. :confuse:

 2. :haha: cảm ơn ad ^^ :mrgreen:

 3. anh Hùng ơi,em tải đề về máy nhưng họ lại đòi password

GỬI BÌNH LUẬN